34

Jaarverslag 2023 | 6 6 Raad van Toezicht Terugkijken op 2023, een dynamisch jaar De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is open, constructief, professioneel en prettig te noemen. De Raad van Toezicht kijkt terug op een dynamisch jaar waarin belangrijke noodzakelijke verbeteringen zijn gerealiseerd. Biblionet Drenthe is zich bewust van haar belangrijke maatschappelijke rol. De lat ligt hoog. In de wisselwerking en dialoog tussen bestuurder en Raad van Toezicht bewegen we ons geleidelijk naar een next level niveau en een hogere actieradius. Niet in de laatste plaats dankzij gemotiveerde en kundige medewerkers en vele enthousiaste vrijwilligers. De Raad van Toezicht (RvT) kijkt positief terug op het afgelopen jaar. Het was een dynamisch jaar zowel qua landelijke ontwikkelingen rondom de bibliotheeksector als qua slag die we hebben geslagen binnen de organisatie rondom verzakelijking. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe werkwijze ‘werken met een Activiteitencatalogus’ vanaf 2024 richting de gemeenten waar Biblionet Drenthe het bibliotheekwerk uitvoert. De ontwikkeling van de activiteitencatalogus (AC) door Biblionet Drenthe is een nieuwe uiting van een zelfbewuste organisatie die verder professionaliseert. De landelijke ontwikkelingen zijn gericht op het verstrekken van extra middelen richting het bibliotheekwerk met als doel repareren en investeren. De organisatie gaat hier samen met haar opdrachtgevers en ketenpartners invulling aan geven. De RvT ziet dat dit veel kansen biedt in het versterken van de positie van Biblionet Drenthe. De Raad wordt goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door de bestuurder en wordt actief betrokken bij zowel formele als informele bijeenkomsten van Biblionet Drenthe. Jaarlijks organiseert de organisatie een werkbezoek voor de Raad van Toezicht. Dit jaar wordt er een bezoek gebracht aan bibliotheken Gieten en Borger. In Gieten is er aandacht voor het thema duurzaamheid. Zowel daar waar het sociale duurzaamheid betreft in combinatie met de Community Library en samenwerking met jongeren, alsook duurzaamheid bekeken vanuit de DuOn-agenda waar Biblionet Drenthe aan werkt. De RvT ervaart de werkbezoeken als erg prettig, informatief en inspirerend. De bezoeken bieden een goede manier om informele gesprekken te voeren als leden van de RvT onderling en ook met diverse medewerkers van de organisatie. Binnen de organisatie was 2023 een jaar van verandering. De bibliotheken van Biblionet Drenthe zijn in 2023 getransformeerd tot de Bind-bibliotheken. Een eigen naam die de bibliotheken van Biblionet Drenthe positioneert als 1 basisbibliotheek. Met de naam Bind stralen we enerzijds uit dat we 1 basisbibliotheek zijn, anderzijds geven we aan dat we midden in de samenleving staan: in verbinding met elkaar en met de inwoners. Samen met de gemeenschap geven we vorm en inhoud aan de nieuwe bibliotheek, de Community Library. De RvT ziet dit als een zeer mooie ontwikkeling die de bibliotheek positioneert als de centrale huiskamer van een gemeenschap. Iedereen is welkom. Vrijwilligers Hierbij is de inzet van de vrijwilligers essentieel. Het is erg bijzonder dat ruim 650 vrijwilligers dagelijks het bibliotheekwerk in de Bind bibliotheken ondersteunen. Zij bevinden zich in de haarvaten van de samenleving en 34

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication