35

Biblionet Drenthe zijn de voelsprieten van Biblionet Drenthe. Hun vrijwillige inzet is van grote waarde en een bron van creativiteit die we koesteren. In 2023 is het 70-jarig bestaan van Biblionet dan ook zowel intern met medewerkers en oud-medewerkers, alsook met de vrijwillige medewerkers uitgebreid gevierd. De RvT geniet van dergelijke momenten. Provinciale ondersteuningsinstelling In 2023 zet de Provinciale ondersteuningsinstelling (POI) volop in op ondersteuning van de Drentse bibliotheken. De RvT spreekt haar waardering uit voor de ondersteuning die de POI levert op het gebied van de Drentse Innovatie Agenda, projecten rondom digitaal burgerschap en de ondersteuning bij de SPUK-aanvragen in het kader van de landelijke reparatiegelden. De POI laat hiermee de veelzijdigheid zien van haar ondersteunende taak en hoe zij Drentse bibliotheken helpen bij de uitvoering van de maatschappelijke opgaves Een geletterde samenleving, Een leven lang ontwikkele en Participeren in de informatiesamenleving. > Ook de RvT heeft te maken met verandering en ontwikkelt zich door. De RvT heeft de ambitie om jonge mensen zonder toezichthoudende ervaring de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met het vak van toezichthouder. In 2023 is een traineeship gestart met ruimte voor één persoon. De duur van het traineeship is één jaar en met wederzijds goedvinden is een verlenging van een jaar mogelijk. Daarmee geeft de RvT zelf ook uitvoering aan het lerende klimaat dat de organisatie nastreeft. Per 1 april 2023 is Robbert de Groot gestart als trainee toezichthouder bij Biblionet Drenthe. Niet onbelangrijk is de rol die Robbert vervult als exponent van de jeugd. Meer dan andere leden van de Raad van Toezicht kan hij uit eigen recente ervaring de jeugdcultuur doorgronden. Medio 2023 heeft de voorzitter van de Audit- en Riskcommissie de heer J. van den Born aangegeven per 1 januari 2024 te stoppen als toezichthouder bij Biblionet Drenthe. Na de zomer is er een wervingstraject gestart voor een nieuwe voorzitter van de Audit- en Riskcommissie. De zoektocht is succesvol geweest en per 1 januari 2024 is mevrouw C. Wolters benoemd. Na de zomer van 2023 heeft de secretaris van de RvT (mevrouw I. Smit) een nieuwe baan geaccepteerd en dit heeft ertoe geleid dat vanaf september de RvT ondersteund wordt door een nieuwe interne secretaris mevouw M. Eendhuizen. > 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication