37

Biblionet Drenthe Jerryt van den Born – Interview Het afgelopen jaar was mijn vijfde en laatste jaar als lid van de Raad van Toezicht. Een mooi moment om af te zwaaien, aangezien Biblionet Drenthe weer een aantal stappen heeft gezet die een paar jaar geleden nog ver weg leken. Veel heeft indruk op mij gemaakt, maar ik wil toch graag een aantal punten uitlichten die voor mij laten zien dat we op de goede weg zijn in de ontwikkeling van een bibliotheek nieuwe stijl. Een bibliotheek die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In Beilen hebben we gezien dat we een onbemenste bibliotheek open durven te stellen. Technisch gezien al lang mogelijk, maar het vergt een hoge mate van vertrouwen in onze leden om het ook daadwerkelijk te doen. Of het een succes wordt, zal moeten blijken maar het is qua innovatie een geweldige stap waarvan we veel kunnen leren. Verder is er in mijn eigen woonplaats Roden een mooie kans gegrepen om samen met een groot aantal partners een verbouwing te realiseren waarbij er nieuwe mogelijkheden ontstaan. In de weken na de opening hoorde ik gelijk al positieve geluiden van vrienden en buren die bijvoorbeeld heerlijk tussen de kinderboeken hadden gezeten met een lekker kopje koffie Naast bovenstaande ontwikkelingen in de bibliotheken is er op de achtergrond ook een stap gezet in het meer transparant maken van de afspraken tussen Biblionet Drenthe en de diverse gemeenten voor wie wij werken. Misschien nu nog spannend en zoeken met elkaar hoe hiermee om te gaan, maar essentieel in de beweging naar een meer professionele organisatie. Ook leverde het gelijk goede gesprekken op: waar komt het geld vandaan en waaraan wordt het besteed. Tenslotte zijn er het aflopen jaar ook op landelijk niveau ontwikkelingen geweest die aan de ene kant zorgen baarden maar gelukkig ook een perspectief op de toekomst bieden. De zorgen werden vooral veroorzaakt door de onzekerheid in de wereld en de effecten die dit had op de stijgende (loon)kosten. In de organisatie is er niet veel ruimte om dit soort kostenstijgingen op te vangen en dit zal dus altijd opgelost moeten worden in samenspraak met onze opdrachtgevers, maar die leken ook maar beperkt ruimte te hebben. Gelukkig is er in de landelijke politiek ook een stevige stap gezet in het daadwerkelijk op waarde schatten van het bibliotheekwezen. Door een zorgplicht in te voeren voor gemeenten, met bijbehorende financiële middelen, is het de verwachting dat vanaf 2025 de wereld er weer een stuk positiever uit ziet. Al met al laat ik met een gerust hart een organisatie in beweging achter met een gezond (financieel) perspectief. Jerryt van den Born is lid Raad van Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie. • 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication