39

Biblionet Drenthe Het resultaat over boekjaar 2023 is € 557K negatief, waar een verlies van € 29K was begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de kosten als gevolg van de hoge inflatie en cao-afspraken sneller zijn gestegen dan de ontwikkeling van de subsidie. Risico’s Biblionet Drenthe hecht grote waarde aan de interne beheersing. Zo is er een risicoregister opgesteld en zijn de risico’s en onzekerheden breed binnen de organisatie besproken. In 2023 is afzonderlijk aandacht besteed aan IT-risico’s, in het bijzonder aan cybersecurity. Hier is een afzonderlijke IT-audit op uitgevoerd. Mede vanuit onze maatschappelijke rol en de financiering met maatschappelijk geld, zijn we verplicht om onze risico’s adequaat te beheersen en conservatief te zijn als het aankomt op risicobereidheid. Uitgangspunten van de interne beheersing zijn: • Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering om de maatschappelijk doelstellingen te realiseren, met als randvoorwaarde het waarborgen van de financiële continuïteit • Betrouwbare verslaggeving • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wettelijke regelingen Politieke (macro-economische) risico’s Bepalend voor het risicoprofiel van Biblionet Drenthe is de afhankelijkheid van subsidies van overheden. Dit politieke risico wordt geaccepteerd. Er wordt vanuit Biblionet Drenthe nadrukkelijk ingezet op meerjarige afspraken, sterk relatiebeheer, zichtbaarheid en kwaliteit van dienstverlening. Biblionet Drenthe en voorgangers hebben 70 jaar kennis en ervaring in de bibliotheeksector, het netwerk en de provincie Drenthe. Als Biblionet Drenthe zijn we zowel voor onze provinciale als voor onze gemeentelijke dienstverlening gecertificeerd en zetten we breed in op kwaliteitszorg. Verzakelijking heeft plaatsgevonden richting onze gemeentelijke opdrachtgevers in de vorm van het werken met een activiteitencatalogus met bijbehorende afnamelijsten. Meerjarige afspraken worden met onze gemeenten vastgelegd in een meerjarige uitvoeringsovereenkomst. 39 Voor onze interne beheersing kijken we naar vier risicogebieden: • Politieke (macro- economische) risico’s • Strategische risico’s • Operationele risico’s en compliance • Financiële risico’s >

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication