4

Jaarverslag 2023 | 1 1 Wie zijn wij? Bibliotheek- en netwerkpartner in Drenthe Biblionet Drenthe is de maatschappelijke, educatieve en culturele netwerkpartner in Drenthe. Wij werken bij Biblionet Drenthe vanuit onze missie en visie: Wij vergroten de persoonlijke wereld van de inwoners van Drenthe. Dit doen we via een sterk en sociaal Drents bibliotheeknetwerk. Wij geloven dat iedereen ertoe doet en mee moet kunnen doen in de Drentse samenleving. Provinciale ondersteuningsinstelling Vanuit deze missie en visie werken wij aan onze doelen: Drenthe leest, Drenthe leert & ontwikkelt, Drenthe digitaal inclusief en Drenthe robuust. Dat doen we zowel vanuit onze provinciale rol als provinciale ondersteuningsinstelling (POI), vanuit onze bibliotheektaak voor negen gemeenten in ons werkgebied via de Bindbibliotheken en vanuit ons servicecentrum, de interne diensten. De bibliotheekwet (de Wsob), het landelijke bibliotheekconvenant en onze organisatiestrategie Kom verder met Biblionet Drenthe vormen onze kaders. Biblionet Drenthe voert als bibliotheekorganisatie het lokale bibliotheekwerk uit in en voor negen Drentse gemeenten: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. De bibliotheekorganisatie binnen Biblionet Drenthe werkt sinds 2023 onder de naam Bindbibliotheken aan het lokale bibliotheekwerk in Drenthe. Lees meer over het lokale bibliotheekwerk van Biblionet Drenthe in hoofdstuk 3. Als provinciale ondersteuningsinstelling ondersteunt Biblionet Drenthe de bibliotheken op de juiste wijze met kennis, advies, deskundigheidsbevordering en informatie. Biblionet Drenthe stimuleert de samenwerking tussen 4 bibliotheken en is aanjager van innovatie. De POI werkt voor alle Drentse bibliotheken. De Drentse bibliotheken zijn de vier bibliotheekorganisaties in Drenthe: Bindbibliotheken, Facet Emmen, DNK Assen en Bibliotheek Hoogeveen. Naast innovatie voert de POI als partner in het landelijke netwerk van openbare bibliotheken de wettelijke taken interbibliothecair leenverkeer (IBL), gegevenslevering en collectie uit. Lees hierover meer in hoofdstuk 4. Naast lokale en provinciale bibliotheekpartner is Biblionet Drenthe de maatschappelijke, educatieve en culturele netwerkpartner in Drenthe. Biblionet Drenthe zoekt actief de samenwerking op met andere maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties en bedrijven in Drenthe om zo haar missie en visie vorm te geven. In haar werkzaamheden wordt Biblionet Drenthe ondersteund door het eigen interne servicecentrum, de interne dienst. Deze ondersteuning is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen. De interne dienst is de ruggengraat en impactvergroter voor de primaire dienstverlening van Biblionet Drenthe.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication