5

Biblionet Drenthe Uitstoot CO2 Biblionet Drenthe Ton 250 200 150 100 50 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Brandstof & warmte Water & afvalwater Woon-werkverkeer Zakelijk verkeer Goederenvervoer Papier & grondstoffen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Biblionet Drenthe verbindt haar maatschappelijke activiteiten bewust aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en gelijk-waardige wereld voor iedereen. DuOn-agenda Biblionet Drenthe werkt met een DuOn-agenda. De DuOn-agenda geeft de ambities weer die Biblionet Drenthe op het gebied van Planet, Profit, People en Proces voor een jaar wil halen. Een van die ambities die onder Planet waren gesteld is het behouden van het certificaat Duurzaam Gastvrij voor de bibliotheken in Vledder en Sleen door een herkeuring. Dit is gelukt. Tevens heeft Biblionet Drenthe een quickscan van de Fair Practice Code uitgevoerd. Hieruit bleek dat Biblionet Drenthe aan de meeste voorwaarden van de Fair Practice Code voldoet. Biblionet Drenthe heeft in 2023 ook de Klokkenluidersregeling conform wet- en regelgeving geactualiseerd. Milieubarometer 70-jarig jubileum Biblionet Drenthe Op zaterdag 13 mei 2023 vierden we ons 70-jarig jubileum met huidige en voormalige medewerkers. Dankzij het initiatief van enkele oud-collega’s is er ’s middags voor oud-medewerkers een reünieprogramma. ’s Avonds is er een gezamenlijk programma en genieten de bezoekers van het optreden van onze Biblioband (zie foto op pagina 4).Tijdens deze feestelijke dag zijn er veel mooie ontmoetingen en worden er uitgebreid herinneringen opgehaald. Naast de DuOn-agenda werkt Biblionet Drenthe met de Milieubarometer. Steeds vaker krijgen organisaties van hun klanten de vraag om CO2-uitstoot van hun bedrijfsvoering te delen. Met de Milieubarometer maak je eenvoudig een CO2-voetafdruk met gegarandeerd de juiste CO2-factoren. De Milieubarometer loopt altijd een jaar achter omdat in het lopende jaar de gegevens en data van het jaar ervoor beschikbaar komen. Uit de Milieubarometer van 2023 blijkt dat de CO2-voetafdruk in 2022 iets ongunstiger is dan in 2021. Uit de bijgevoegde grafiek blijkt dat enerzijds het woon-werkverkeer is afgenomen ten opzichte van 2021 als gevolg van het thuiswerkbeleid, anderzijds er sprake is van een toename van het goederenvervoer. • 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication