6

Jaarverslag 2023 | 2 2 Organisatie 70 jaar professioneel bibliotheekwerk Stichting Biblionet Drenthe werkt met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Binnen het bestuursmodel wordt gehandeld vanuit de principes van Governance Code Cultuur en Fair Practice Code. Bestuur De Raad van Bestuur stelt de beleidskaders vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De Raad van Bestuur volgt daarbij het Reglement Raad van Bestuur dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld. Dit reglement is afgeleid van de statuten van de Stichting Biblionet Drenthe. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de handelswijze van de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit de volgende toezichthouders: • De heer J.N.M. (Hans) Haerkens (voorzitter) • De heer J. (Jerryt) van den Born • Mevrouw C. (Carla) Terhell • Mevrouw J.P. (Jacqueline) Philipsen • De heer N. (Niek) vom Bruch • De heer R. (Robbert) de Groot (trainee) De Raad van Bestuur De directeur-bestuurder van Biblionet Drenthe is mevrouw E.J. (Annelies) Bakelaar. Vanuit haar functie als directeurbestuurder is zij tevens lid van het bestuur van de Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen (SPN). Daarnaast is zij lid van het bestuur van de branchevereniging Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Sinds 2023 is zij voorzitter van de landelijke inkoopcommissie (KB) van de online Bibliotheek. Hiermee heeft Biblionet Drenthe een stevige inbedding in het landelijke bestuurlijke bibliotheeknetwerk. 6 Managementteam De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het managementteam (MT). Het MT vertaalt de beleidskaders die de Raad van bestuur vaststelt naar kaders voor de uitvoering in de organisatie. Het MT wordt ondersteund door het middenkader dat bestaat uit de teammanagers en afdelingshoofden van Biblionet Drenthe. Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe is zowel de bibliotheekorganisatie voor 9 Drentse gemeenten als de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de 4 Drentse bibliotheekorganisaties. Zoals blijkt uit het organogram bestaat Biblionet Drenthe uit 3 poten: bibliotheken, provinciale ondersteuning en interne diensten. Bind De bibliotheken in de 9 Drentse gemeenten afficheren zich als Bind. De uitvoering valt onder de manager Bibliotheken. In hoofdstuk 3 lees je meer over het lokale bibliotheekwerk van Biblionet Drenthe. POI Biblionet Drenthe is ook de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor alle openbare bibliotheken in Drenthe. De uitvoering hiervan valt onder de manager Provinciale Ondersteuningsinstelling. Meer hierover in hoofdstuk 4. Interne dienst De interne dienst van Biblionet Drenthe ondersteunt als servicecentrum de hele organisatie en bestaat uit: • Human resources • Marketing & Communicatie • Data & Infrastructuur • Secretariaat en klantenservice • Financiën • Beleid en organisatieontwikkeling

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication