7

Biblionet Drenthe Bestuurder HR-manager Hoofd Financiën Controller Medewerker(s) HR Invalmedewerkers Coördinator vrijwilligers Manager Provinciale diensten Teammanager Innovatie Medewerkers Innovatie Teammanager Data & Infrastructuur Medewerkers ICT Medewerkers Bicat Medewerker Gegevenslevering Teammanager Backoffice Medewerkers Logistiek (plein) Medewerkers Collectie Medewerkers Klantenservice Medewerkers Bibliotheken Vrijwilligers Bibliotheken Regiomanagers Educatieadviseurs Medewerkers Educatie Manager Bibliotheken Projectregisseur Projectleiders Teammanager MarCom Productmanagers Medewerkers MarCom Medewerkers Financiën Directiesecretaris Medewerkers Secretariaat Medewerkers Beleid/organisatieontwikkeling Deze ondersteuning is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen van Biblionet en valt onder de directeur-bestuurder. Hieronder meer over de diensten. n Human resources HR is verantwoordelijk voor de reis die de medewerkers afleggen gedurende de periode die zij in dienst zijn bij Biblionet Drenthe. Deze reis begint bij het eerste contact met de organisatie en eindigt bij het vertrek. Het gaat hierbij onder andere om de werving en selectie, de onboarding en integratie, de ontwikkeling en de opleidingen of trainingen die hiervoor gevolgd worden, de werkbeleving en betrokkenheid. In 2023 werkten 137 professionals en 660 vrijwilligers voor Biblionet Drenthe. Vrijwilligersfeest In 2023 hebben we een vrijwilligersfeest georganiseerd in het kader van 70 jaar Biblionet Drenthe. In de Tamboer Hoogeveen krijgen zo’n 200 enthousiaste vrijwilligers een feestelijke middag aangeboden met optredens van The Full Minties en Erik van Muiswinkel (zie foto pagina 8). Werving en selectie en uitstroom: In 2023 mochten we 32 nieuwe collega’s verwelkomen. We hebben in 2023 afscheid genomen van 26 collega’s. In 2023 zijn er door de taakverbreding binnen het bibliotheekwerk 2 nieuwe functies bijgekomen in het teken van digitale inclusie. 4 Medewerkers mochten we feliciteren met een (ambts)jubileum. Onze gezondheid en veiligheid: Ons gezondheidspercentage was 92,44% in 2023, ons ziekteverzuim was 7,56%. 5,82% hiervan betreft langdurig verzuim. We zien in deze getallen helaas nog steeds de effecten van de covid-pandemie terug. Arbodienst Verzuimweg BV wordt ingezet voor de ondersteuning in de begeleiding van onze arbeidsongeschikte collega’s. Biblionet Drenthe heeft een externe vertrouwenspersoon, vanuit een overeenkomst met De Nieuwe Fabriek. Werkbeleving en betrokkenheid: Om de werkbeleving te meten, is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Medewerkers hebben hiervoor een digitale vragenlijst ontvangen. De respons was 64% en als werkgever ontvangt Biblionet Drenthe een dikke voldoende. Het onderzoek wordt in 2024 herhaald. > 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication