8

Jaarverslag 2023 | 2 Ontwikkeling medewerkers: Het werk in de bibliotheek is veelzijdig en uitdagend. Het is een vak en vereist vakkennis en goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. Dat maakt dat de collega’s die in de frontoffice werkzaam zijn in de Bind-bibliotheken professionals zijn in de breedste zin van het woord. Waar eerder de meeste collega’s instroomden vanuit de bibliotheekopleiding, stromen nu, nu deze opleiding niet meer bestaat, medewerkers met verschillende achtergronden in. Om de kennis en vaardigheden goed op de werkzaamheden aan te laten sluiten, starten we, in samenwerking met Firda, in oktober 2023 met het mbo-gecertificeerde keuzedeel Informatiedienstverlening in de nieuwe bibliotheek. Werken bij Biblionet Drenthe In 2023 is de site Werken bij Biblionet Drenthe geïmplementeerd, waardoor wij werken met digitale sollicitaties. Hiermee is een grote stap gemaakt in het eenvoudig kunnen solliciteren, selecteren en corresponderen met kandidaten. Functiewaardering: In 2023 is, vanuit de afspraken uit de cao Openbare Bibliotheken, nadere invulling gegeven aan het waarderen van de verschillende functies op basis van generieke beschrijvingen van normfuncties. Na de waardering van de functies is het functiewaarderingssysteem geïmplementeerd. Het beschrijven, waarderen en indelen van de functies is deels uitgevoerd door HR en deels met inzet van externe deskundigheid. Onze vrijwilligers: De ruim 660 vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Samen met hen geven we dag in dag uit vorm aan ons bibliotheekwerk binnen de negen Drentse gemeenten. Zij zorgen er onder andere voor dat onze bezoekers zich welkom voelen in de bibliotheek. We zijn trots op ons bibliotheekwerk en de inzet van vrijwillige medewerkers in onze bibliotheken. n Marketing & Communicatie De afdeling Marketing & Communicatie ondersteunt en adviseert de Bind-bibliotheken en Biblionet Drenthe. De werkzaamheden variëren van het ontwikkelen van concepten en programmering tot ondersteuning in de vorm van publiciteit of het adviseren over en verzorgen van communicatie(uitingen). In 2023 verzorgt de afdeling, naast de reguliere werkzaamheden, een programmering van centrale Bind-activiteiten, zoals lezingen van Maarten van Rossem en Sander de Hosson, en de Drentse campagne Boetevrij voor de jeugd. Er is in 2023 ingezet op externe inhuur ten behoeve van de doorontwikkeling van de afdeling. n Data & Infrastructuur De afdeling Data & infrastructuur is hét knooppunt tussen de vraag vanuit de bibliotheken en het aanbod van ITproducten en -diensten. De afdeling streeft naar continue verbetering en innovatie om optimaal in te kunnen springen op vragen uit de organisatie. Op provinciaal niveau beheert de afdeling de centrale ICTinfrastructuur, waaronder die voor het bibliotheeksysteem Wise. Alle Drentse bibliotheken maken gebruik van dit systeem en gebruiken dezelfde catalogus De afdeling ondersteunt de organisatie bij het hybride en digitaal werken. Dit is mogelijk met software in het eigen datacenter en in de cloud. In 2023 zijn twee nieuwe websites gepresenteerd: één voor de POI en één voor de Bind-bibliotheken. Eind 2023 is de laatste hand gelegd aan het nieuwe intranet. Erik van Muiswinkel bij vrijwilligersfeest 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication