2

REDACTIONEEL COLOFON Lidmaatschap /abonnement Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2019: € 69,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 88,50. Jeugdleden € 25,-. Opzeggen: voor 1 oktober 2019. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. • Wil je een verzamelband bestellen of een nummer nabestellen? Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, telefoon: 079-3681215 e-mail: secretariaat@groei.nl facebook.com/GroeiNL instagram.com/groei_en_bloei youtube.com/user/Groeienbloei1 nl.pinterest.com/groei twitter.com/GroeiNL TIJDSCHRIFT REDACTIE Anne Boot (eindredacteur), Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactiesecretaresse), Sandra Verkic (beeldredacteur), Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer Telefoon: 079-3681235 E-mail: redactie@groei.nl VORMGEVING M&D vormgevers DRUKKERIJ Corelio Printing, Erpe-Mere DISTRIBUTIE B.V. Aldipress, Utrecht; AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIEVERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar telefoon: 072-2010140 e-mail: info@55communications.nl VERBINDEN Ik kreeg laatst een mailtje van een nieuw vijfeurolid. Hij was teleurgesteld over het eerste nummer dat hij ontving. Dat was het nummer hiervoor, het juli-augustusnummer. Hij verwachtte weelderige, kleurrijke tuinen, maar kreeg vooral veel tropisch groen. Een trend in tuinenland, dus relevant om over te schrijven, vinden wij. Natuurlijk vind ik het jammer dat we een lezer teleurstellen, het liefst zie ik alleen maar blije gezichten. Maar een mooie tuin alleen is niet genoeg om in het blad te komen. Er moet een verhaal achter zitten. Een goed verhaal. Het mag ook een tuin zijn die esthetisch misschien niet zo mooi is. Als het verhaal goed is, dan besteden we er aandacht aan. Achter de moestuin in het Havenpark in Apeldoorn zit een mooi, gelaagd verhaal. Het is te lezen even verderop in dit nummer. Ik ga hier nog niet te veel weggeven, maar ik kan wel zeggen dat de tuin een initiatief is van twee vastberaden en vasthoudende Groei & Bloei-mannen: Mart Nederhof en Dick Vonhof. Het is een verhaal dat laat zien dat tuinieren om zoveel meer dingen kan gaan dan alleen het creëren van een mooie tuin. Het is een verhaal dat gaat over verbinden. Dat proberen we in en met dit magazine ook te doen. Het lukt ons nog steeds niet om alleen maar blije gezichten te creëren, maar het is bij elk nummer wel weer onze ambitie. Jasker Kamp (hoofdredacteur) jasker@groei.nl © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. G R O E I&BL O E I– S EP T EMBER –2019 3

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication