10

10 1. Als het doel is het verbeteren van de veiligheid van overstekkende fietser van de Pûsterwei, dan is dit zeker een verbetering. 2. Als het doel is de algehele veiligheid (van voornamelijk fietser) van It Langfal verbeteren, dan zal dit weinig helpen aangezien er voornamelijk hard wordt gereden buiten het stuk waar de drempels nu zitten. Reactie van de gemeente was als volgt: Doel is het verbeteren van de oversteekbaarheid van het fietsverkeer maar ook het laten afremmen van het autoverkeer. Zonder as verspringing zal de snelheid niet afnemen. Koperen goot tsjerketoer Voorgaand jaar tijdens de ledenvergadering is het ontwerp van de koperen goot om de tjerketoer getoond, hier zijn toen diverse vragen over naar voren gekomen. Vervolgens is er overleg geweest met de gemeente en zijn wij zelf als PB ook op onderzoek gegaan. Doordat de kerktoren een monumentale toren is moet de gemeente bij ingrijpend onderhoud advies vragen bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RvCE), deze adviesrapporten zijn voor iedereen op te vragen. Op basis van deze adviesrapporten en de gespreken met de gemeente hebben wij enkele kritische vragen gesteld. Kort samengevat was de reactie van de gemeente het volgende. • Er is volgens de gemeente voldoende onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vochtproblemen in de toren; • De koperen goot wordt als experiment gezien, aangezien dit nog niet eerder is toegepast. • De koperen goot heeft de volgende werking: Door de goot kan het regenwater niet meer over het metselwerk van de (oude)romp lopen maar wordt via de goten afgevoerd. Hoe minder water over de romp van de toren kan lopen, hoe minder vocht er in de relatief zachte steen van de romp kan dringen. Naast de koperen goot zal er tijdens de huidige werkzaamheden er worden gekeken of de ventilatie van de toren kan worden verbeterd en zal het metsel en voegwerk worden hersteld. Na een aantal jaren moet er een zichtbare verbetering zijn in de vocht huishouding van de toren, ondanks dat er geen nulmeting heeft plaatsgevonden. Pleatslik Belang gaat ervan uit dat de gemeente haar keuze goed heeft overwogen aangezien de toren eigendom is van de gemeente. Werkgroep wonen Rond deze tijd twee jaar geleden werd de werkgroep wonen opgericht. We kunnen spreken van vooruitgang want de werkgroep wonen heeft kortgeleden weer

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication