11

11 progressie gemaakt. Op 22 februari werd een tweede avond dorpsavond georganiseerd door de werkgroep wonen. De gemeente en de SWA vervulden ook een rol tijdens deze avond waarbij de gemeente zelfs al een verwacht tijdpad toonde aan de aanwezigen. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 van start zullen gaan wanneer alles volgens planning verloopt. Pleatslik Belang is hier zeer content mee. Update Uterwei Over de Uterwei is niet veel nieuws te melden. Grondaankoop is nog niet helemaal rond. Het enige wat hierover te zeggen is dat is dat men vanaf de andere kant zal beginnen met de werkzaamheden. Voor komende zomer wil de gemeente graag bekend kunnen maken welke aannemer de werkzaamheden zal uitvoeren. Tegen die tijd zal er ook weer een informatieavond plaatsvinden voor omwonenden. Glasvezel Vandaag nog een keer contact gezocht met onze contactpersoon bij Deltafiber. Harkema, Boelenslaan en Drogeham zijn al geweest. Er zijn meer dorpen die gevraagd hebben wat de status is. Deltafiber weet het niet zeker maar ze sluiten niet uit dat Surhuizum straks aangesloten is. Vanuit andere dorpen waren er geluiden geweest over bestrating die niet netjes weer neergelegd was, maar dit is niet correct volgens Deltafiber. Rudi Venema van de gemeente zit hier bovenop. Fietspadverlichting Fietspadverlichting bij Koartwâld wordt al een tijdje over gesproken. De motie die vorig jaar werd aangenomen door de provinciale staten over fietspadverlichting in het buitengebied is een kans die we hebben aangegrepen. Op basis van de motie is een brief opgesteld die naar de gemeenteraad is gegaan. Op basis van de brief is een raadsbrede motie aangenomen waarin de gemeente de wens uitspreekt om fietspadverlichting te realiseren. Vanuit het college van burgemeester en wethouders is vervolgens een brief verstuurd naar de provincie waarin deze wens ook wordt uitgesproken. Het laatste nieuws van de gemeente is dat ze nog geen reactie hebben van de provincie. Busverbinding Een tijdje geleden kwam in het nieuws dat o.a. Plaatselijk Belang voor een nieuwe snelle busverbinding zou zijn. Wij willen bij deze graag heel duidelijk aangeven dat ons niet om onze mening is gevraagd en dat dit ook geldt voor de andere Plaatselijk Belangen. Idee van de H&I Surhuisterveen is een nieuwe snelle busverbinding die niet

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication