17

sterke overheid druk op de uitvoering Als het aan Bakker ligt, hebben de uitvoeringsorganisaties van de toekomst het opgavegericht werken omarmd en verstaan managers in het publieke domein de kunst van het verbinden. ‘Ook weten die managers wannéér ze het opgavegericht werken inzetten. Het hoeft namelijk niet altijd en bij alle vraagstukken. Als ik de Dienst Justitiële Inrichtingen weer als voorbeeld neem: het insluiten van gedetineerden is een heel eenduidige taak, daar is weinig discussie over mogelijk. Het gaat me om de ingewikkelde problemen, de vraagstukken die van zichzelf al complex zijn en vaak ook nog met andere vraagstukken samenhangen. Als manager in het publieke domein moet je in dit soort kwesties de stip op de horizon durven zetten. Een meerjarenplan vaststellen. Dat is lastig gezien de politieke dynamiek, merk ik. Maar die mindshift is wel nodig, en ik zie dat daar ook meer aandacht voor komt. De ministeriële commissie uitvoering die het kabinet heeft ingesteld ís er omdat het kabinet de waarde van de uitvoering onderkent, en bovendien beseft dat de druk op de uitvoering groot is. Als iemand die altijd met een been in de uitvoering heeft gestaan, kan ik dat alleen maar toejuichen.’ • Dit interview is verschenen in november 2020 Foto DJI de overheid moet haar burgers weer gaan zien | 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication