32

09 Willem Krooneman, Wethouder Elburg ‘ een betrokken overheid boekt betere resultaten’ De uitdagingen in het sociaal domein zijn ongekend groot. Bezuinigen is in vrijwel alle gemeenten het devies. In Elburg verknoopten ze het sociaal met het financieel domein. Wethouder Willem Krooneman is overtuigd van die aanpak: ‘Verbinden geeft het beste resultaat.’ Een verbinder, dat is Willem Krooneman ten voeten uit. Dat weet heel Elburg. In de Veluwse gemeente staat de ChristenUniewethouder bekend als een man die zich graag persoonlijk bezighoudt met wat er speelt, ook als dat relatief kleine onderwerpen zijn. ‘O ja, ik vind volmondig dat je als bestuurder mag interveniëren in concrete casussen.’ oprechte aandacht Dus belt hij op gezette tijden met het echtpaar met een chronisch ziek kind om te horen wat er speelt en of hij als wethouder nog iets kan betekenen. ‘Of ik ga praten met een inwoner wiens aanvraag voor een invalidenparkeerkaart is afgewezen. Als mijn ambtenaren zeggen: “valt niet binnen de regels”, dan denk ik vaak: Ik ga toch even om de tafel. Misschien zijn er wel alternatieven. Dat wordt meestal zo gewaardeerd dat de vraag of klacht vaak meteen wegvalt. Oprechte aandacht geven helpt.’ Niet alleen met inwoners, ook met samenwerkende partijen zit hij graag om tafel. ‘Zowel formeel als informeel. Mijn boodschap is dan 32 | de overheid moet haar burgers weer gaan zien niet: jullie moeten me helpen, maar: ik heb jullie nodig. Dat geeft meteen een heel ander gesprek. En het is trouwens echt zo, we zijn partners. Ik spreek veel met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsen, maar ook met de hervormde stichting jeugd- en jongerenwerk. Dat is in Elburg een partij met veel ervaring en expertise en heeft daarmee een belangrijke rol in het voorveld. En ja, dan zitten er dus partijen bij elkaar met een heel verschillende achtergrond. Maar door te kijken naar wat er wél gemeenschappelijk is, lukt het altijd om de verbinding te maken.’ Willem beseft dat hij als wethouder alleen maar zo te werk kan gaan, omdat hij in een kleine gemeente werkt. ‘Ik begrijp dat mijn aanpak in een grote stad niet altijd kan. Maar die empathische overheid, die heeft wel de toekomst. Daarvan ben ik overtuigd. Als wethouder moet je het dan dus aan je ambtenaren overlaten om zo te werk te gaan. Luister naar mensen, neem de tijd voor ze. Wat niet betekent dat je altijd meeloopt met de inwoner, want als het moet praat ook ik met

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication