18

ONDERNEMERSNIEUWS Koninklijke onderscheidingen voor HISWA-prominenten Maar liefst drie HISWAprominenten ontvingen op woensdag 26 april jl. een hoge koninklijke onderscheiding. André Vink, voormalig directeur HISWA lid of bestuurder van onder andere Nederland Maritiem Land, Stichting Waterrecreatie Nederland, Stichting Dienstverlening RECRONHISWA, NORT-projecten voor Door zijn verdienste groeide HISWA uit tot een professionele brancheorganisatie die de professionele ondernemers in de jachtbouw en watersport verenigt. Vereniging en Marjan Brouwer, mede-eigenaar van Jachthaven Stenhuis in Aalsmeer en oud HISWA-bestuurslid, werden gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Paul Boomsma, erelid van HISWA Vereniging werd onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau. ondernemers in recreatie en watersport en het klassebureau Register Holland. Door zijn verdienste groeide HISWA uit tot een professionele brancheorganisatie die de professionele ondernemers in de jachtbouw en watersport verenigt. André ontving vorig jaar al de watersportoorkonde ‘De Gouden Waterhoen’ van Amsterdam RAI. Op 1 juli a.s. gaat André met pensioen. Paul Boomsma: nationaal en internationaal actief André Vink: ruim 30 jaar passie voor watersport André Vink maakte zowel als directeur van HISWA Vereniging als ook buiten zijn werk zich verdienstelijk voor de watersportindustrie op nationaal niveau. Zo was André initiatiefnemer en aanjager van projecten en samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor de watersportindustrie. Ruim 20 jaar geleden was hij mede-initiatiefnemer van het VNO-NCW platform Gastvrij Nederland. Ruim 33 jaar was André lid van de HISWAtentoonstellingscommissies. Tevens was hij vele jaren actief als 18 Paul Boomsma was betrokken bij de oprichting van HISWA als branchevereniging en hij was jarenlang internationaal actief voor de watersportsector. Paul was van 1975 tot half 2016 bestuurslid van ICOMIA, de internationale koepel van watersportbrancheorganisaties. Paul verrichtte meerdere buitengewone verdiensten. Zijn eerste echte wapenfeit was de verzelfstandiging van ICOMIA, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Ship and Boat Builders National Federation. Van 1975 tot 1985 was hij penningmeester van HISWA Vereniging en was hij betrokken bij het fusieproces van HISWA met de afdeling watersport van BOVAG. In 2015 werd Paul benoemd tot Erelid van HISWA Vereniging en hij ontving van HISWA in 2016 het Gouden Anker voor zijn internationale inzet. Sinds 2014 is Paul interim-directeur van de HMM Exhibitions BV, die verantwoordelijk is voor de organisatie en exploitatie van HISWA te water. Marjan Brouwer-Stenhuis: grote inzet voor de regio Marjan Brouwer-Stenhuis, mede eigenaar van Jachthaven Stenhuis uit Aalsmeer, verrichtte veel promotie van de watersportsector in Aalsmeer. Marjan was jarenlang bestuurslid van de Stichting Westeinderpromotie. Ze is de bedenker van de zogenaamde ‘waterkaart’, de onmisbare plattegrond van het Westeinderplassengebied. Voor HISWA Vereniging was ze lang landelijk actief als lid van de CAO-commissie en als bestuurder van de HISWA-regio Hollandse Plassen. Daarvoor was Marjan in december 2016 al onderscheiden als Lid van Verdienste van HISWA Vereniging. HISWA MAGAZINE 3

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication