32

Zilte schipper Verschillende antifoulings met verschillende werkzame stoffen boeken heel uiteenlopende resultaten in het tegengaan van aangroei in zout water, blijkt uit studies van het Britse Centre for Marine Biofouling and Corrosion. Goed werkende antifouling voor jachten op zout water is niet meer toegelaten in Nederland. Het college dat de verf toelaat, wil in de overgang naar Europese regelgeving voorop lopen bij het toepassen van regels die pas over enkele jaren in Europa gelden. Jachtservicebedrijven weten niet meer wat ze hun klanten moeten aanbevelen, individuele watersporters kopen niet toegelaten verf in het buitenland. HISWA Magazine ging op onderzoek uit. Tekst: Hans Buitelaar 32 “Wij smeren geen antifouling die niet in Nederland is toegelaten,” maakt Art Hiddinga van Seaport Sailing Yachts duidelijk. Het verkoopkantoor van zeegaande zeiljachten aan het zoute water van Marina Seaport IJmuiden heeft ook een jachtserviceafdeling. “Maar we hebben daardoor wel een probleem. We gebruiken nu de antifouling die het best presteert voor jachten die in zout water liggen en die nog wel is toegelaten. Maar die is niet zo goed als verven die tot vorig jaar nog wel gebruikt mochten worden. We verkopen zoveel mogelijk donker gekleurde antifouling: witte antifouling is aantrekkelijker voor een zeediertje om zich op te nestelen dan een donkere kleur. Toch blijft de onontkoombare conclusie: nu de goed werkende antifouling niet meer mag worden toegepast, hebben onze klanten meer aangroei aan hun jacht.” Los van realiteit “De regels die nu worden gehanteerd, sluiten niet aan op de realiteit van de watersport,” vindt Jeroen van den Heuvel van HISWA Vereniging. “Het CTGB (College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) heeft de regels wel juridisch goed geregeld, maar HISWA MAGAZINE 3

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication