33

kampt met aangroei CTGB laat op zout water werkzame antifouling niet meer toe niet gelet op de noodzaak om jachten afdoende tegen aangroei te beschermen. Vooral voor jachten die op zout water varen en een ligplaats hebben, is nu geen goed werkende antifouling meer toegelaten in Nederland.” Harmonisatie Beleidsmedewerker biociden Jan Willem Andriessen van het CTGB geeft een verklaring voor de veranderende regels en voor het niet meer toelaten van sterk koperhoudende aangroeiwerende verven. “De reden is de harmonisatie van de verschillende regels van lidstaten naar een eensluidend systeem voor de hele EU.” Al in 1998 is in Europees verband de Biocidenrichtlijn aangenomen, in 2013 gevolgd door de Biocidenverordening. Ondanks die wetten, was Nederland lange tijd een van de weinige landen in de EU waar regels werden gesteld aan de toelating van aangroeiwerende verf. De andere landen Daarnaast maken we onderscheid voor verven die bedoeld zijn voor gebruik door professionele schilders en doe-het-zelvers, en kijken we of de fabrikant het product bedoeld heeft voor gebruik op HISWA Vereniging wil een andere manier van indelen en beoordelen van aangroeiwerende middelen. moeten dat ook gaan doen, want de Biocidenverordening geldt ook daar. Nu wordt gewerkt aan het opstellen van een systeem van toelatingen voor heel Europa. Andriessen: “Om te komen tot een werkbaar systeem willen we het aantal verschillende categorieën verven beperken. Schepen zijn ingedeeld in beroepsvaart of pleziervaart, waarbij een pleziervaartuig korter is dan 24 meter en gebruikt wordt voor recreatie. zoet of zout water, of beide. Bij de beoordeling bekijken we de werkzaamheid van een middel en de schadelijkheid ervan voor mens en milieu. Voor de categorie pleziervaartuigen realiseren we ons dat deze jachten veel vaker stil liggen in een haven dan beroepsvaart. We kijken naar de mate van uitlogen van de verf en de belasting voor het milieu die daardoor ontstaat – en beoordelen ieder aangroeiwerend middel op Aangroei tegengaan kan ook met biocidevrije verven die door hun ondoordringbaarheid het nestelen van waterorganismen tegengaan, zoals hier de gladde nano-coating nC400 protect. HISWA MAGAZINE 3 Dat verschillende soorten aangroeiwerende verf niet dezelfde bescherming bieden, wordt bij de walstaling in de winter goed duidelijk. 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication