13

steuning nodig hebben. Alle bestuurslagen nemen deel in de selectiecommissie. Ook wordt er een interbestuurlijk kenniscentrum ingericht. Speerpunten De speerpunten van de datastrategie zijn het komen tot betere, integrale afwegingen rondom datagebruik; het ondersteunen van concrete casussen met maatschappelijke waarde; het opschalen van oplossingen en het oplossen van gedeelde belemmeringen. De datastrategie richt zich allereerst op verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven, zoals wonen, stikstof en de energietransitie. Op dergelijke grote dossiers wordt al volop interbestuurlijk samenwerkt. Dat vergroot de noodzaak tot meer gegevensuitwisseling. “We willen ons werk kunnen doen op basis van dezelfde informatie”, verduidelijkt Ducastel. In het kader van de energietransitie is de vraag of gemeenten data mogen gebruiken over wie is aangesloten op het gas. In de praktijk is de overheid hiervoor afhankelijk van private partijen; de energiebedrijven weten welke panden gas gebruiken. “We benoemen in de strategie dat we het niet in splendid isolation kunnen doen”, legt Faber uit. “Daarbij kijken we ook naar wetgeving die vanuit Europa in ontwikkeling is. De komende periode wordt spannend, nu de macht van grote techbedrijven door Europese wetgeving aan banden wordt gelegd.” Nummer 43, juli 2022 Tim Faber, programmamanager Interbestuurlijke datastrategie bij het ministerie van BZK, en Jan van Ginkel, concern directeur en locoprovinciesecretaris bij de provincie Zuid-Holland. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication