28

Digitale interacties moeten groener R ob Nijman is client relationship executive voor Centrale Overheid van IBM Nederland dat met 1.200 medewerkers actief is in ICT-technologie en -diensten. “Wij hebben de burger doorgaans niet als eindklant, maar wel als belangrijkste persoon. Veel van onze producten en diensten zijn voor de processen of de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties zelf of samenwerkende overheden; een deel wordt ook ingezet voor de interactie tussen de burger en bedrijfsleven met de overheid, zoals een systeem voor subsidieaanvragen. We gaan dan tot het uiterste voor vertrouwen in de technologie, voor de aanvragende ondernemer en de ambtenaar. We denken dan samen, met meerdere betrokkenen, over gebruiksgemak en publieke waarden als non-discriminatie, toegankelijkheid c.q. inclusie. Die ontwikkeling gaat veel sneller en intensiever dan voorheen. Vroeger was het voornamelijk een opdrachtnemer-opdrachtgever verhaal. We laten zien hoe publieke waarden en maatschappelijke opgaven centraal staan, bij de bouw en het draaien van applicaties maar ook bij het ontwikkelen van methoden en technologie om Publieke Waarden centraal te stellen. Voor het aanstaande congres richten we ons op klimaatproblematiek, vooral op het noodzakelijke energiebewustzijn; belangrijk voor iedereen. Dat geldt ook voor de ICT-infrastructuur en datacenters van de overheid, en hun energieverbruik. Er is enorme potentie voor verbetering en die gaan we samen met inkoopverantwoordelijken van de overheid bespreken. Wat zou het mooi zijn als de digitale interacties van de overheid met burger en bedrijfsleven groener worden. Het aandeel vrouwen binnen IBM is enorm gestegen, het is een wereldwijd aandachtspunt. IBM richt zich sterk op diversiteit in het algemeen. Zoals met de formulering van vacatures, dat we niet enkel traditionele IT’ers aanspreken maar ook nieuwe groepen. IBM maakt dat onderdeel van een omvangrijk mondiaal programma, Be Equal, dat hamert op diversiteit. Ik zie onze werkomgeving veranderen en ook dat leidt tot meer menselijke maat door diversere invalshoeken.” Rob Nijman Gebruiker centraal benaderen E Erwin Angelier rwin Angelier is Leader Public Sector bij Google. “We helpen overheden en bedrijven dromen, bouwen en transformeren met onze producten en diensten. We zien dat digitale transformatie in de publieke sector mensen centraal moet stellen. Anders is het moeilijk ons in te leven in de gemiddelde technologiegebruiker en kunnen we niet inzoomen op wat echt belangrijk voor hen is met digitale 28 oplossingen. Het gaat om het creëren van een vertrouwenscontract en tijd besteden aan het praten met overheidsbestuurders en besluitvormers, uitzoeken wat ze echt nodig hebben van hun technologieleverancier en die inzichten terugbrengen naar interne teams om niet alleen onze diensten te verbeteren. Binnen Google streven we ernaar om alle transformationele inspanningen met de gebruiker centraal te benade

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication