45

Podium Het grote GaaP-zoekschema Verschijningsvormen van een platform Organisatie- of samenwerkingsverband Infrastructuur Digitale platforms Sociale platforms Platforms die iets aanbieden Platforms die een transactie faciliteren Dataplatforms Centrale plaats voor data Verbinden datalake, datawarehouse en BI Integratieplatform voor samenvoegen van data uit verschillende bronnen in datawarehouse Afsprakenstelsel Combinatie van aantal bouwstenen Infrastructuur, data en interacties Technische architectuur, governance, prikkels en maatschappelijke waarde De uitnodiging om met de matrix aan de slag te gaan past in de context van de platformexpeditie van de provincie Zuid-Holland. Deze heeft tot doel om te verkennen hoe de provincie platforms kan inzetten voor haar digitale transformatie. Lezers die willen meedenken in dit proces kunnen zich melden bij: rv.dijkgraaf@pzh.nl. Hoe een overheid zich tot een platform kan verhouden Een eigen platform Identiteit Je bent een platform Instrument Je hebt een platform Een platform van derden Reguleren Faciliteren Toetreden/ participeren hiernaast combineert deze verschijningsvormen en verhoudingen. En nodigt de lezer uit om op zoek te gaan naar zinvolle combinaties. Welke cel in de matrix voegt publieke waarde toe? En welke cel doet dit juist niet? Bij deze zoektocht naar publieke waarden kan de Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur (CODIO) van Meijer mogelijk behulpzaam zijn. Laatste hartenkreet De reflex op het GaaP-zoekschema kan makkelijk zijn: ‘ja maar, uiteindelijk bestaat elk platform toch uit een combinatie van al die betekenissen.’ Zeker, misschien is dat wel zo. Maar voor een goed begrip van elkaar is het belangrijk om het accent, de focus, de primaire oriëntatie van je gesprekspartner Nummer 43, juli 2022 te kennen. Als iemand een platform primair als een infrastructuur definieert, dan kijkt uw gesprekspartner met een technische bril naar dit vraagstuk. En een persoon die een platform primair als een afsprakenstelsel ziet, kijkt waarschijnlijk vanuit een governance-perspectief. Allemaal niets mis mee. Maar … goed dat u het even weet! Paul Strijp is adviseur ‘digitalisering’ bij de provincie Noord-Holland. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel. Strijp dankt de collega’s van de provincie Zuid-Holland, Martijn Arets en Marco Derksen voor hun input voor en feedback op een eerdere versie van dit artikel. 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication