58

Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (Woo) van kracht, die moet zorgen dat overheidsinformatie eenvoudiger en beter toegankelijk wordt. Alle overheidsorganisaties krijgen de tijd om de wet te implementeren. Gemeenten Amersfoort en Buren zijn al inspirerend ver op weg. Door Karina Meerman Van Wob naar Woo een aanpassing van cultuur en technologie art Hekkert is informatiemanager bij de gemeente Amersfoort en blij met de komst van de Wet open overheid (Woo). “Het was nooit sexy om de basis op orde te hebben, maar dat wordt nu anders.” Zijn gemeente begon in oktober 2021 met de voorbereidingen op de Woo. Het traject kreeg een duidelijke opdrachtgever met genoeg mandaat om de benodigde veranderingen voor elkaar te krijgen. De eerste stap was een nulmeting van wat de gemeente al actief B 58 openbaar maakte voor haar inwoners. Dat bleek best veel te zijn. Openbaarheid en transparantie hadden al de aandacht en veel besluitvorming was dus al gepubliceerd. Ook had Amersfoort Wob-ambassadeurs en een Wob-coördinator, dus het regelen van Woo-contactfunctionarissen was relatief eenvoudig. Na de nulmeting volgden begin 2022 impactanalyses bij een bestuurlijke, beleidsmakende en uitvoerende afdeling, en onder belanghebbenden. In Amersfoort zijn dat in ieder geval inwoners, ondernemers en media. Interne en externe communicatie zijn ondergebracht in een eigen project. Tijd voor gesprekken College en gemeenteraad nemen de tijd om een aantal pittige dilemma’s te bespreken, zoals transparantie versus professionele ruimte, ambitie versus financiële middelen, snel actief openbaar gaan maken of wachten op het landelijk platform overheidsinformatie PLOOI. Hek

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication