72

Je begrijpt het pas e overheid is een administratieve wereld. Vele papieren of digitale documenten worden gebruikt om elkaar te informeren. Zo ook bij stedelijke ontwikkelingen. De betrokkenen en beslissers lezen hoe een gebied ontwikkeld wordt. Zij lezen welke scenario’s er zijn. En lezen kaarten, tabellen en grafieken. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Er worden keuzes gemaakt op eigen interpretatie. Maar een integrale belangenafweging is lastig en tijdrovend. D Van lezen naar begrijpen Voor gemeente Almere is het een uitdaging om stedelijke ontwikkelingen voor iedereen begrijpelijk te maken. Want hoe kun je de beleidseffecten van wonen, mobiliteit, klimaat of werkgelegenheid in samenhang analyseren en zichtbaar maken? En hoe kun je het bestuur en de burger meenemen in de scenario’s van de toekomst? Almere stoeit met deze uitdaging. Zeker nu het centrum van Almere 72 Stel je eens voor dat je naar informatie kunt ‘kijken’ zonder de context te verliezen. Dat je een virtuele wereld met daarin een digitale kopie van je leefomgeving ziet. Een digitale wereld waarin voorspellende scenario’s vanuit alle perspectieven bekeken kunnen worden. En die voor iedereen beschikbaar is. Wat zou het betekenen wanneer je vooraf kan zien wat je in de werkelijke wereld wilt invoeren? steeds dichter bebouwd wordt. Maar ook voor grote opgaven als energietransitie, woningbouw en klimaat. Er zijn nieuwe oplossingen nodig. Het vraagt om nieuwe maar vooral betere inzichten. Er is dus een nieuwe manier van informatie ‘lezen’ nodig. De oplossing ligt in een overgang van platte informatie als een kaart of tabel naar een visualisatie van de werkelijkheid in 3D. “3D is zoveel meer dan 2D”, vertelt Willem Hartzuiker, als geo-econoom bij de gemeente Almere betrokken bij dit project. “Je kunt mensen kaarten laten zien, maar dat spreekt ze niet aan. 3D doet dat wel, het is de maquette van nu. Mensen herkennen het: de bomen, gebouwen, wegen, hun eigen leefomgeving en huis.” Unieke samenwerkingsomgeving Gemeente Almere en IMAGEM investeren samen in het realiseren van een 3D-samenwerkomgeving waarin je informatie kunt visualiseren. Hartzuiker: “We werken al jaren samen met IMAGEM op het gebied van locatietechnologie. Maar de innovatieve samenwerkomgeving die wij nu samen ontwikkelen is uniek.” In deze omgeving wordt informatie vanuit alle beleidsterreinen samengebracht. De ambities en doelstellingen worden gedi

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication