80

Klantgedreven dienstverlening = De gemeente is het overheidsorgaan dat het dichtst bij inwoners en ondernemers staat. Zij verwachten dan ook goede en snelle dienstverlening van gemeenten; met meer transparantie, meer eigen regie en betere informatie. Om dat voor elkaar te krijgen is een juist adres in de BRP randvoorwaardelijk: voor burgers én overheid. Daarom is Maureen Portier, key-user bij gemeente Enschede, heel enthousiast over de innovatie die begin dit jaar op haar pad kwam: OPENwoningcorporatie. ommige inwoners zijn liever lui dan moe…”, laat Maureen Portier zich ontvallen met een lach, om daar direct aan toe te voegen “niet vervelend bedoeld hoor!”. Ze weet zelf namelijk ook dat een verhuizing een drukke periode is en juist daarom ontlasten gemeenten de burger zoveel mogelijk. “In gemeente Enschede bieden we e-diensten aan voor het online doorgeven van een verhuizing. Daarmee kan men eenvoudig en 24/7 “S Belang BRP Het belang van een correct adres in de BRP bij de juiste persoon gaat verder dan gemeentelijke dienstverlening zoals een aanvraag van een reisdocument of kunnen stemmen bij verkiezingen. Het kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld als inwoners moeten worden gewaarschuwd of opgespoord bij een ramp. Daarvoor moet de overheid haar zaken op orde hebben en heeft de burger ook zijn verantwoordelijkheid. 80 aangifte doen van de verhuizing. Burgers starten deze aangifte met DigiD en gemachtigde bedrijven via eHerkenning.” Zo bespaart de gemeente acht minuten per aangifte als deze verhuizing vervolgens groen verwerkt kan worden; na een toetsing op diverse risicoprofielen wordt zonder tussenkomst van de ambtenaar de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch bijgewerkt. Soms is het wat lastiger, weet Maureen Portier. Zo heeft de burger bij verhuur via een woningcorporatie een recent gewaarmerkt historisch uittreksel nodig. Dat is een uittreksel uit de BRP met daarop een overzicht van alle adressen in Nederland waar hij gewoond heeft. Ook dat uittreksel BRP kun je eenvoudig digitaal aanvragen; via een los proces wel te verstaan. De gemeente verwerkt deze aanvraag en stuurt het document per post op. Afhankelijk van de afhandeltijd en de postbezorging op het adres kan dit lang duren, soms tot wel vier werkdagen. Vervolgens digitaliseert de burger dit document om het te uploaden in de online omgeving van de woningcorporatie. Deel persoons gegevens direct met woningcorporaties Die klantreis is verre van ideaal en dat was voldoende reden om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Gemeenten Groningen en Enschede, woningcorporaties Domijn, Ons Huis en SJHT alsook Itris en PinkRoccade Publiekszaken gingen meerdere malen met elkaar in gesprek, met als resultaat de innovatie OPENwoningcorporatie. Door de oplossingen ViewPoint van Itris en iBurgerzaken van PinkRoccade via OPENburgerzaken samen te brengen zetten we samen de stap vooruit naar een mooie, innovatieve, klantvriendelijke oplossing. Dion Bonné, Manager Productmanagement bij Itris, “Samenwerking is hier het sleutelwoord. Toewerken naar een open systeem waarbij ketenpartners de afstemming zoeken om zo waardevolle innovaties te creëren.” OPENwoningcorporatie in de praktijk Wanneer een woningcorporatie gegevens wil opvragen verstuurt ze vanuit ViewPoint een verzoek naar OPENburgerzaken. De burger ontvangt vervolgens een notificatie via e-mail, sms of MijnOverDe gemeente bespaart acht minuten per aangifte heid Berichtenbox met de vraag of hij de woningcorporatie toegang wil geven tot zijn historische adressen. Met één klik logt hij in iBurgerzaken in met DigiD en geeft hij aan of hij deze gegevens wil delen. Zo ja, dan worden de gegevens direct naar de woningcorporatie gestuurd en zijn deze beschikbaar in ViewPoint. Zo

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication