0

thuis Thuis is een uitgave van Lek en Waard Wonen / zomer 2022 p Een thuis voor jongeren Lees meer op pagina 4 Werk in uitvoering MAAK KENNIS MET ZWALUWE pagina 6 Vraagt u maar BENT U GOED VERZEKERD? pagina 7 0 N 2 i - e 2 u 2 w 2 K o e r s l a n 0 2 5

NAWOORD VOORWOORD Adrie Tukker Tot ziens! Na ruim twintig jaar neem ik afscheid van Lek en Waard Wonen. Met veel plezier heb ik mijn werk mogen doen. Het begon nog langer geleden toen ik hier als herintredende moeder startte op de afdeling financiën. Daarna maakte ik de overstap naar een woningcorporatie in Rotterdam. Maar het toenmalige bestuur van Lek en Waard Wonen vroeg mij terug; ik kon op termijn de nieuwe directeur-bestuurder worden. Vanaf 2011 heb ik die rol mogen uitoefenen in een sfeer van harmonie en vertrouwen. Die sfeer was er ook op de beslissende momenten. Bijvoorbeeld toen we in 2016 van een vereniging veranderden in een stichting of toen we fuseerden met naburige corporaties. Bij al die momenten hamerde ik erop dat we laagdrempelig en benaderbaar moesten blijven voor u, de huurder. Nu is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe directeur-bestuurder. Ik richt me op een volgende uitdaging. Als raadslid van Molenlanden ga ik me inzetten voor alle mensen in onze mooie gemeente. Dit is daarom geen afscheid. Ik blijf betrokken, in mijn nieuwe functie en als inwoner van Nieuw-Lekkerland. Het contact met u vond ik het meest waardevolle van mijn werk en dat hoop ik ook de komende jaren te houden. Daarom zeg ik: tot ziens! Persoonlijk kennismaken Na de mooie woorden van Adrie Tukker heb ik de eer om tot u te spreken als nieuwe directeur-bestuurder. Nu nog van papier, maar ik kan niet wachten om persoonlijk kennis te maken. Want net als Adrie vind ik persoonlijk contact het allerbelangrijkst in het werk dat ik voor u mag doen. En dat lukt juist bij een kleinschalige corporatie als Lek en Waard Wonen. Mijn motto is: werken met mensen, voor mensen. Samen met al mijn collega’s maak ik graag voor u het verschil. Hoe? Dat wil ik de komende tijd ontdekken door met mijn collega’s en met u in gesprek te gaan. Wat speelt er in uw buurt? Tegen welke vraagstukken loopt u aan? Het is praten en vervolgens doen. Hiervoor ligt het prachtige Koersplan klaar. Mijn handen jeuken om aan de slag te gaan in onze mooie kernen, die nu al vertrouwd aanvoelen voor mij. Ik ben geboren en getogen in het dorp Wateringen en woon in een van de kleinere kernen in de Betuwe. Ik heb voor verschillende woningcorporaties gewerkt op uiteenlopende plekken door het hele land. Zo weet ik welke uitdagingen er regionaal en landelijk zijn en welke oplossingen werken. Ik praat daar graag over met u. Daarom ook uit mijn mond: tot ziens! Paul Huijsdens directeur-bestuurder Uitgave Lek en Waard Wonen Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland (0184) 68 81 81 mail@lwwonen.info www.lwwonen.info Tekst Bureau Hogeweg Vormgeving en productie impulsontwerpt.nl Fotografie Eye 2 Design Thuis is het gratis bewonersmagazine van Lek en Waard Wonen. Lek en Waard Wonen streeft bij de productie van dit magazine uiterste zorgvuldigheid na. De uitgever aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Colofon Oproep: bent u 50 jaar huurder? Huurt u al 50 jaar een woning bij Lek en Waard Wonen? Of kent u een ‘gouden’ huurder? Meld het bij ons. Af en toe zetten we aangemelde jubilarissen in het zonnetje!

IN HET KORT Bezoek? Vraag legitimatie Even voorstellen Erik Gruijters (32) coördinator Klant & Wonen ‘In februari ben ik bij Lek en Waard Wonen begonnen op de afdeling Klant & Wonen. Hier komt alles langs wat direct met huurders en klanten te maken heeft, zoals bijvoorbeeld sleuteloverdrachten, huurbetalingen en reparaties. Na mijn vorige baan bij de gemeente Moerdijk wilde ik weer terug naar de sociale huursector waarin ik jaren heb gewerkt.’ > Benieuwd wat Erik doet als reservist van de landmacht? Lees het op www.lwwonen.info/thuisberichten Vraagt iemand bij u aan de deur toestemming om binnen te komen? Bijvoorbeeld voor onderhoud of andere werkzaamheden? Vraag dan om legitimatie, zeker als u vooraf geen brief hebt ontvangen als aankondiging van dit bezoek. Bij twijfel kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Geef afval een nieuw leven! Op koers voor 2022-2025 Jacqueline Berm (40) woonconsulent ‘Sinds 2019 werk ik bij Lek en Waard Wonen als woonconsulent. Het is heel divers werk dat ik uitvoer samen met collega-woonconsulent Irene. Ik richt me vooral op huurincasso. Dit betekent dat ik onder meer huurders begeleid om betaalachterstanden op te lossen. Het zijn trajecten waar je veel geduld voor nodig hebt, maar als we er samen uitkomen is de voldoening groot.’ > Benieuwd naar wat Jacqueline nog meer doet? Lees het op www.lwwonen.info/thuisberichten Lek en Waard Wonen heeft voor de komende vier jaar de koers vastgesteld. Vanuit onze missie ‘bouwen aan vertrouwd wonen, met en voor elkaar’ hebben we onze doelstellingen en strategie verwoord in ons Koersplan. Zo willen we onder meer voldoende beschikbare woningen die betaalbaar en duurzaam zijn in leefbare kernen die hun dorpse karakter behouden. Ook willen we toegankelijk en laagdrempelig blijven en werken we aan een hoge klantwaardering en een goede relatie met u als huurder. In oktober 2021 nodigden we huurders uit om tijdens een luisterpanel in gesprek te gaan over onze dienstverlening. Voor enkele zaken die zij noemden hebben we ook acties opgenomen in ons Koersplan. > Het Koersplan 2022-2025 vindt u op www.lwwonen. info/bedrijfsinformatie Help mee afval te hergebruiken door het goed te scheiden. Stop bij het plastic afval alleen leeg verpakkingsmateriaal. Ook drankpakken, blikjes en metalen flesjes mogen erbij. Gooi in de glasbak alleen verpakkingsmateriaal van glas. Karton en oud papier behoren schoon en droog te zijn. En nee: luiers horen niet bij het plastic en ook niet in de gft-bak, wel bij het restafval. > Meer tips? Milieucoach Nelleke Gouw geeft ze op www.lwwonen.info/ thuisberichten Uw persoonsgegevens In Nederland geldt een privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt de privacy van onze persoonsgegevens en is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Bij Lek en Waard Wonen verwerken we persoonsgegevens van huurders en medewerkers. Vandaar dat we maatregelen hebben genomen om aan de wetgeving te voldoen. > Lees alle details op www. lwwonen.info/privacyverklaring Thuis is een uitgave van Lek en Waard Wonen 3

VOOR ELKAAR Mieke (39) en Robert (47) Voorwinden zijn een vol huis wel gewend. Ze hebben zelf drie kinderen en sinds twaalf jaar wonen ook steeds pleegkinderen in. ‘De nood is zo hoog dat we het plan hebben een huurwoning in te ruimen voor jongeren. Ook die hebben behoefte aan een thuis.’ Mieke en Robert openen hun hart en huis 4

Balans tussen vragers en dragers Ook Lek en Waard Wonen vindt de huisvesting van kwetsbare mensen belangrijk. Zij horen een thuis te hebben, in een prettige omgeving, waaraan zij zelf ook zo veel mogelijk bijdragen. Maar zij zijn lang niet altijd in staat om dat zelfstandig te doen. Daarom streven we naar een gezonde balans tussen mensen die het niet (helemaal) zelf redden en zij die ruimte en tijd hebben om juist wat extra’s te doen. Een goede balans tussen vragers en dragers noemen we dat. Wij kunnen een goed huis bieden. Voor een goed thuis is samenwerking met diverse partners nodig. Vandaar dat we graag samenwerken met mensen zoals Mieke en Robert Voorwinden. In ons nieuwe Koersplan voor de periode 2022-2025 leest u onder meer hoe wij met partners willen werken aan een sterke lokale samenleving. > Blader naar pagina 3 voor meer informatie over ons Koersplan. ‘Toen ons jongste kind twee jaar was, zijn we met de pleegzorg begonnen’, vertelt Mieke. ‘We hadden daar ruimte voor in ons huis en in ons hoofd. Bovendien ben ik hier in Nieuw-Lekkerland opgegroeid in een gezin van tien. Ik houd wel van die levendigheid.’ Liefdevol, groot gezin Mieke en Robert begonnen met twee pleegkinderen. Later verhuisden ze naar een grotere woning aan de rand van Nieuw-Lekkerland. ‘Hier bieden we langdurig plek aan vier kinderen. Eén kamer houden we vrij als crisisplek.’ Ze hebben de opvang van kinderen ook geprofessionaliseerd. ‘We vormen nu een officieel gezinshuis. Op papier zijn we een mini-instelling maar in de geest een liefdevol, groot gezin.’ Voor elkaar > Lees het hele interview met Mieke op onze website: www.lwwonen. info/thuisberichten Thuis is een uitgave van Lek en Waard Wonen 5

WERK IN UITVOERING Vertrouwd aan huis Al tien jaar is Zwaluwe de vaste aannemer van Lek en Waard Wonen. De monteurs verrichten allerlei klussen in huis: van reparaties tot renovaties. ‘Ons uitgangspunt is om problemen meteen bij het eerste bezoek op te lossen.’ ‘We zijn een familiebedrijf en richten ons vooral op woningbouw’, zegt commercieel directeur Rob van der Feijst. ‘We werken alleen met eigen vakmensen die we zelf opleiden. Die zetten we lokaal in, onder meer vanuit onze vestiging in Bleskensgraaf. Zo werken we al tien jaar voor Lek en Waard Wonen. We knappen lege woningen op, bouwen nieuwe woningen en verrichten reparaties.’ Uitkoopregeling Venuslaan Over Nieuw-Lekkerland lopen twee hoogspanningsleidingen. Bewoners die hier onder wonen konden tot eind 2021 gebruikmaken van een landelijke regeling om hun woning te verkopen. Huurders aan de Venuslaan kregen ook kans te verhuizen. Vier huishoudens besloten dat te doen. In totaal komen 28 woningen in het gebied leeg te staan. De bedoeling is ze te slopen. Er komt groen voor in de plaats. De gemeente maakt hier samen met omwonenden plannen voor. Seniorenwoningen Middelweg Werk in uitvoering Badkamers, toiletten en keukens Zwaluwe is ook betrokken bij de renovatie van badkamers, toiletten en keukens. ‘Nieuw is dat huurders zelf kunnen vragen om die te vervangen. Ze dienen een verzoek in bij Lek en Waard Wonen. Wij adviseren Lek en Waard Wonen vervolgens of iets ook echt toe is aan vervanging.’ Problemen meteen oplossen De mensen van Zwaluwe komen voor allerlei klussen aan huis langsrijden (behalve voor cv-storingen, verstopte afvoeren en riolering). ‘We kennen de huurwoningen goed, we werken daarom bewust samen met partijen die lokaal gevestigd zijn. Ook onze vakmensen komen vaak uit de buurt en zijn allround. Daardoor kunnen we reparties aan de woning meestal meteen oplossen.’ Wie een serviceabonnement heeft, kan via Lek en Waard Wonen ook een beroep doen op Zwaluwe voor allerlei dagelijks onderhoud. > Meer weten over reparaties? Kijk op: www.lwwonen.info/schade-en-storingen 6 De ontwikkeling van de Middelweg in Nieuw-Lekkerland is weer een stap verder. We willen hier negentien seniorenwoningen bouwen. Hopelijk keurt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan in juni goed. We hebben inmiddels een projectcommissie gevormd met omwonenden en mensen van de huurdersorganisatie. Samen buigen we ons over onder meer kleurstellingen en materiaalkeuzes voor het ontwerp van de woningen. Loopt alles volgens plan, dan kan de bouw in 2023 beginnen. > Lees meer op: www.lwwonen.info/projecten Verduurzaming Streefkerk Lek en Waard Wonen is druk bezig om woningen te verduurzamen. Het gaat om alle woningen die onvoldoende geïsoleerd zijn. Sinds eind 2021 doen we dit ook voor 190 woningen in Streefkerk. Met de vloeren dakisolatie zijn we al flink op weg en in 2023 willen we ook starten met de gevels. > Lees meer op: www.lwwonen.info/projecten

VRAAGT U MAAR Medewerkers van Lek en Waard Wonen beantwoorden graag persoonlijk uw vragen. Deze keer staan Koen Heins, Irene Domburg en Hein van Corven u te woord. Koen Heins Wat zijn de nadelen van een airconditioning? Hein van Corven Kan ik gebruikmaken van zonne-energie? Hein: ‘Daar streven we wel naar. In 2022 zijn we begonnen om 2.180 zonnepanelen te plaatsen op onze appartementengebouwen. De ruim 150 bewoners die lid zijn van onze energiecoöperatie, krijgen via deze zonnepanelen jaarlijks een vergoeding voor deze duurzame elektriciteit. Verder gaan we in 2022 en 2023 alle grondgebonden woningen bekijken: we onderzoeken of ze geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit doen we samen met stichting Wocozon. De eerste bewoners krijgen de komende maanden van ons een aanbieding.’ Vraagt u maar Waarvoor moet ik me als huurder verzekeren? Laat ook uw woning isoleren Een goed geïsoleerde woning is wel zo fijn. Voor uw woonplezier, uw portemonnee en het klimaat. Hebt u eerder niet meegedaan met onze verduurzaming? We geven u nog een kans om uw woning te isoleren. Stuur uw verzoek naar: mail@lwwonen.info. Irene: ‘Als huurder van Lek en Waard Wonen bent u verzekerd voor schade aan uw woning. Dat is grofweg het gebouw en alles wat daaraan vastzit. Zelf regelt u voor uw woning een inboedelverzekering. Bij de inboedel moet u denken aan alle spullen die u zelf in de woning hebt gebracht, zoals kasten, bedden, apparatuur en vloerbedekking. Verstandig is ook om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.’ Kijk ook op: www.lwwonen.info/veelgestelde-vragen Thuis is een uitgave van Lek en Waard Wonen 7 Koen: ‘Aan het koelen van uw woning met een airconditioning zitten nogal wat nadelen. Airco’s zijn prijzig en kunnen geluidsoverlast opleveren voor u en uw buren. Zeker als u het onderhoud niet goed hebt geregeld. Ook kan uw energierekening flink stijgen. Voor een vaste airco geven we niet zomaar toestemming. U moet hiervoor eerst een aanvraag indienen. Belangrijk is dat de buitenunit niet zichtbaar is aan de voorzijde van uw woning en u mag geen onherstelbare schade toebrengen aan uw woning.’ Is het verstandig om een pelletkachel te nemen? Koen: ‘Bij Lek en Waard Wonen denken we van niet. Het verbranden van hout levert namelijk fijnstof en stankoverlast op. Bovendien moeten voor de houten pellets bomen worden gekapt. Wilt u ondanks de nadelen toch een pelletkachel? Dan heeft u een plan van aanpak nodig waarin u allerlei zaken moet regelen. Bijvoorbeeld met uw inboedelverzekeraar en de gemeente. Belangrijk is dat er een deugdelijk rookkanaal is voor de veiligheid van u, uw huisgenoten en uw buren.’ Irene Domburg

Lekker • Snijd 150 g. brie in plakken en leg dit op de witlof. • Verdeel er een handje walnoten over en wat peper uit de molen. • Optioneel kunt u wat rode ui en verse tijm toevoegen. • Bestrijk de randen met een losgeklopt ei. • Bak de taart in 15 min. mooi bruin in de oven. • Laat 5 min. rusten voor het aansnijden. Wie volgt? Wilt u ook uw favoriete recept in Thuis delen? Stuur dan een e-mail naar: mail@lwwonen.info. We zijn gesloten op: maandag 5 juni (tweede pinksterdag). Actuele openingstijden vindt u op www.lwwonen.info. Puzzel Stuur uw oplossing vóór 1 augustus onder vermelding van ‘Puzzel’ naar: mail@lwwonen.info. Uit alle goede inzendingen kiezen we één winnaar. Die ontvangt van ons een cadeaubon van € 25,-! AKTE BEHANDELING BELEIDSPLAN BETALING BOEKHOUDER CAPACITEIT CENTRALE COMMISSIE CORPORATIE CULTUUR HUURPRIJS INSPRAAK INTEGRITEIT KEUZE LEEFKLIMAAT OPTIE ORGANISATIE PARTICIPATIE PRIVACY PROFESSIONEEL PROJECTEN REGISTRATIE RESULTAAT SCHRIFTELIJK SIGNALEREN SPECIFIEK SPREEKUREN Ruths plaattaart met witlof en brie Goed geregeld In Thuis delen huurders bijzondere recepten. Deze keer Ruth Hoosemans uit Nieuw-Lekkerland: ‘Deze plaattaart is ideaal voor lange zomeravonden. Het is gemakkelijk te maken en ziet er op tafel feestelijk uit. Je kunt het voor twee personen heerlijk combineren met een soep. Of gebruik het voor een borrelplank als je met meer mensen bent. De ingrediënten luisteren niet zo nauw. Varieer bijvoorbeeld gerust met kazen.’ Recept voor 2 personen • Verwarm de oven voor op 180°C. • Leg 6 vellen bladerdeeg met de randen iets over elkaar op de bakplaat en druk ze stevig aan. • Prik met een vork gaatjes in het deeg maar houd bij de rand 0,5 cm over. • Meng 125 g. roomkaas (crème fraîche) met 2 tl honing en een snufje zout en smeer het op het bladerdeeg. • Snijd 400 g. witlof in de lengte doormidden en trek de blaadjes los. Verdeel dit over het bladerdeeg. Annemarie, Nieuw-Lekkerland: ‘Onze keuken is dit jaar compleet gerenoveerd. Na ongeveer twintig jaar was die aan vervanging toe. Maar we wisten niet dat dit ging gebeuren. Opeens stond een aannemer voor de deur om onze keuken op te meten. We besloten tegen een extra betaling de keuken uit te breiden. Het werk gebeurde vakkundig. Wel was er soms vertraging omdat je met verschillende vakmensen te maken hebt. Of doordat er een verkeerd keukenblad was geleverd. Maar de mensen waren echt behulpzaam en oplossingsgericht. Ze zorgden bijvoorbeeld voor een provisorisch keukenblad. En ook van Lek en Waard Wonen was er persoonlijke aandacht. We hielden er vertrouwen in en uiteindelijk hebben we nu een heel mooie keuken.’ t T B N D I K R E D U O H K E O B C E T E R A E A K T E IJ S IJ R P R U U H A K N I N E A H L R E S U L T A A T G S P E A T E E G M A P N E R U K E E R P S A U P A G T R I I N S P R O J E C T E N C Z N R R N I E S L D D R U U T L U C F K E I I E T O I P I R L T F I C E P S V T I T P E V S L G A R F L E E N O I S S E F O R P R A N A E N A E I I L L E I S S I M M O C H O C I T T G T E N E E L A R T N E C E N I C Y N E N I L G B P A R T I C I P A T I E S G B I S E De oplossing van de vorige puzzel was: ‘Toekomstbestendig’. Winnaar is mevrouw W.M.V Neven-Damsteegt uit Nieuw-Lekkerland. U hebt uw prijs inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd!

t

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication