12

1 miljard kilo voedsel binnen de keten houden; die ambitie staat centraal bij het Circular Food Center In Nederland wordt jaarlijks circa 2 miljard kilo voedsel verspild[1]. Ofwel een file van Utrecht naar Barcelona met bumper aan bumper rijdende vrachtwagens gevuld met voedsel. Dat gebeurt in de hele keten en heeft een grote impact op ons klimaat, zoals deze infographic laat zien. Illustratie door Lisa Winters E en derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit voedselsystemen, terwijl een derde van het geproduceerde voedsel uiteindelijk niet op ons bord belandt[2] . Alleen samen met de hele keten kunnen we hier iets aan doen om de Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties te halen: voedselverspilling ten opzichte van 2015 met 50% verminderen vóór 2030. Of wel: jaarlijks 1 miljard kilo voedsel binnen de keten houden in Nederland. Daar zetten stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het Circular Food Center zich voor in, door het bieden van kennis, netwerken en het realiseren van samenwerkingen. Voedselverspilling tegengaan is nummer 1 oplossing Het terugdringen van voedselverspilling is de nummer één oplossing om opwarming van de 12 - FOOD Locaties 2021/2022 aarde te beperken, naast inzet op welzijn en educatie en een meer plantaardig eetpatroon[3] . Door onze voedselsystemen beter in te richten en zorgvuldiger met onze grondstoffen om te gaan, kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dat is zowel directe uitstoot uit de keten, als indirecte uitstoot door bijvoorbeeld ontbossing voor landbouwgrond. Daarnaast besparen we water en heeft het een positief effect op de biodiversiteit. Dit alles draagt bij aan een beter klimaat. Eén van de oplossingen is het omschakelen naar meer circulaire voedselsystemen. Circular Food Center als wereldvoorbeeld in aanpak voedselverspilling In 2020 werd door een aantal dragende partijen van stichting Samen Tegen Voedselverspilling - het Rijk via het ministerie van LNV, provincie Noord-Brabant, gemeente Meierijstad en het bedrijfsleven - de Regio Deal Noordoost Brabant (NOB) gesloten. Voor een extra impuls aan samenwerking in de regio, nationaal en in Europa om voedselverspilling structureel te verminderen in de gehele voedselketen. De ontwikkeling van het Circular Food Center, met stichting Samen Tegen Voedselverspilling als trekker, is één van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal NOB. Het Circular Food Center, gevestigd in Meierijstad (Veghel), wil wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de aanpak van voedselverspilling. De initiatieven in dit Europees kennis- en ontmoetingscentrum dragen bij aan SDG 12.3. Kennis- en ontmoetingscentrum voor bedrijven, onderwijs, onderzoek en consument Het Circular Food Center biedt onderdak aan belangrijke initiatieven, expertise en krachten

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication