13

met activatiepakket voor gemeentes en bedrijven om consumenten te betrekken (zie www.verspillingsvrijeweek.nl); • jaarlijkse MBO- en HBO-voedselverspilling challenge; • activiteiten gericht op basisscholen en middelbare scholen. Unieke gecombineerde aanpak De activiteiten in het Circular Food Center zijn gericht op de vier actielijnen van Samen Tegen Voedselverspilling: 1. Het meten van voortgang en impact: (1) doelen stellen (target), (2) meten (measure) en (3) passende maatregelen nemen (act). 2. Samen met bedrijven voedselverspilling in de keten verminderen en reststromen optimaal verwaarden: het Circular Food Center inspireert en activeert het bedrijfsleven om een transitie op gang te brengen en te houden. 3. Consumentengedrag beïnvloeden met een positieve sociale norm: we vergroten landelijk de bewustwording samen met consumenten en bedrijven, onder andere tijdens de Verspillingsvrije Week. 4. Spelregels veranderen: wetgeving en instrumentarium voor een circulaire economie: wet- en regelgeving rondom ons voedselsysteem is complex en werpt soms belemmeringen op. Waar mogelijk en veilig is het zaak die regels te veranderen, voor de hoogst haalbare impact. In Nederland werken bedrijfsleven, overheid en onderzoek al langer samen aan een integrale rondom circulaire en innovatieve voedselketens. Hierin bundelen bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen krachten, netwerk en kennis, met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo binnen de voedselketen te behouden. Naast het fysieke kennis- en ontmoetingscentrum in de gemeente Meierijstad krijgt het Circular Food Center een sterke digitale component. Het centrum wil de volgende activiteiten realiseren: • circulaire business cases in de voedselketen; • onderwijsprogramma’s, in samenwerking met onderwijsinstellingen zoals HAS Den Bosch, Avans, Fontys, Aeres, Inholland, Hogeschool Zeeland, JADS, Talentencampus Oss, Technasia en WUR; • onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s rondom circulaire innovaties samen met het bedrijfsleven; • het hart van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: een actief ecosysteem met 200 aangesloten bedrijven; • jaarlijkse Verspillingsvrije Week (in september), FOOD Locaties 2021/2022 - 13 agenda, binnen de beweging van Samen Tegen Voedselverspilling. In het Circular Food Center wordt deze kennis gebundeld en de rest van de wereld geïnspireerd. Clusters voor innovatie Het Circular Food Center brengt clusters van bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar om innovaties, die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen, in de praktijk te brengen. Clusterpartners werken binnen het Center samen in een ‘field lab’: een experimenteeromgeving die ruimte biedt om innovatieve concepten in de praktijk te demonstreren en mogelijkheden voor de sector en keten te visualiseren. Partners van het Circular Food Center: Een eerste cluster startte in 2021 met samenwerken binnen een field lab rondom het thema ‘Co-producten voor een circulaire en gezonde dierlijke eiwitketen’. Samen laten de partijen zien wat er in Nederland binnen huidige wet- en regelgeving op het gebied van co-productengebruik voor diervoeder (voor kippen en varkens) al mogelijk is, maar momenteel nog niet tot waarde wordt gebracht vanwege marktbeperkingen. Daarmee wordt getracht vanuit Nederland de benodigde transitie op gang te brengen om in de toekomst ook andere co-producten optimaal te benutten. Zo worden kringlopen gesloten en wordt de voedselketen verduurzaamd. Vanzelfsprekend is er in dit duurzame en meer circulaire denken veel aandacht voor voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, acceptatie door keten en consument en concept- en (keur)merkontwikkeling. Naast dit eerste cluster worden rondom andere thema’s een tweede en derde cluster opgezet in 2022 en 2023. Samen een positieve impact maken Een verantwoord productie- en consumptiesysteem heeft een positieve impact op klimaat en biodiversiteit en levert voldoende goed voedsel voor iedereen. Samen met het bedrijfsleven, overheden en consumenten kunnen we een grote positieve impact maken om voedselverspilling te verminderen en zo bij te dragen aan een beter klimaat. Doet uw bedrijf of organisatie ook mee? Kijk voor meer informatie op www.samentegenvoedselverspilling.nl en www.circularfoodcenter.com. Bronnen: [1] Monitor Voedselverspilling Update 2009-2018. [2] Crippa et al (2021), UNEP (2021) en WWF-UK (2021). [3] Project Drawdown (2021). ¢

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication