17

heerders die 24/7 aanwezig zijn. De parkbeheerders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners, zorgen voor goede informatievoorziening en verzorgen de communicatie met de omgeving. Zij fungeren als centrale aanspreekpunt voor de bewoners en omwonenden. Ook geldt een huisreglement met heldere regels, waarbij de parkbeheerders toezien op de naleving hiervan. Door de transparante communicatie- en informatievoorziening weten de bewoners exact waar ze aan toe zijn. Met het SNF ( Stichting Normering Flexwonen) keurmerk toont u aan bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van de huisvestingslocaties dat u voldoet aan de norm voor huisvesting van Arbeidsmigranten. Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Ook vind er jaarlijks een huisvestingscontrole op locaties plaats. Hierbij wordt gecontroleerd op o.a. goede sanitaire voorzieningen, brandveiligheid en privacy. Tradiro is al jaren SNF gecertificeerd, waardoor de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten is gewaarborgd. Te kort Echter is er nog steeds een schreeuwend te kort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Een woonpark is 1 oplossing. Wat kan nog meer? Kan er niet meer gebouwd worden? Op dit moment rijzen de distributiecentrums als paddenstoelen uit de grond in Nederland. En dat is voor o.a. de economie ontzettend goed. Echter gaan straks ook in deze centrums veel arbeidsmigranten werken. Bedenk dat de komst van het DC van Zalando in Bleiswijk al goed is voor 1500 werkplekken. Waar gaan zij wonen? Er is al een groot te kort aan huurwoningen, en door de komst van arbeidsmigranten zal dat tekort alleen maar toenemen. Waarom niet bij deze centrums een stukje grond bebouwen voor een goed woonpark? Veel bewoners van gemeentes zitten niet te wachten op huisvesting van arbeidsmigranten in hun wijk. Men is bang voor overlast en onrust. Ook is men vaak bang voor het onbekende, ”je hoort namelijk vaak van die verhalen”. Echter is uit ervaring gebleken door o.a. Politie Westland dat een woonpark of arbeidsmigrantenhotel veel minder overlast veroorzaakt dan in een reguliere wijk waar geen arbeidsmigranten wonen. Elsenbos, een appartementencomplex voor arbeidsmigranten in Naaldwijk, is hier een heel goed voorbeeld van. Voor de bouw van dit complex was er ontzettend veel weerstand van omwonende. Inmiddels is het pand al meer dan een jaar in gebruik en kan je de meldingen van overlast op 1 hand tellen, waarvan er geen enkele melding kwam van omwonende. Ook wij als Tradiro hebben behoorlijk wat weerstand ontvangen voor het bouwen van het woonpark. En dit woonpark is niet eens gelegen in de kern van de gemeente. Daarnaast zijn de kosten voor een woonpark geheel voor rekening van het bemiddelingsbureau. Hierdoor neemt de druk op de woningmarkt niet toe door arbeidsmigranten en wordt er gewaarborgd dat men goede huisvesting ontvangt. Ja, arbeidsmigranten zijn ontzettend welkom om in Nederland zwaar, saai, repeterend en soms vies werk te doen tegen vaak minimumloon, maar behoorlijk wonen? Nee dat graag elders. Het tekort is al goed zichtbaar in o.a. Zeeland. Hier zitten tuinders die zitten te springen om arbeidsmigranten. We kunnen ze wel leveren, alleen we hebben geen huisvesting meer. En in plaats van dat we meer arbeidsmigranten willen leveren, gaan we er komend jaar zelfs minder leveren omdat gemeenten in de omgeving de vergunning voor huisvesting voor arbeidsmigranten niet verstrekken. En hier bovenop hebben veel gemeente het beleid aangenomen om maar maximaal 2 soms 3 arbeidsmigranten in één huis te vestigen, ook al heeft dit huis 4 slaapkamers! Worden het straks echt dure komkommers en aubergines? ¢ FOOD Locaties 2021/2022 - 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication