10

‘Samen koersen op economische én groene groei’ Nederland kan haar kansrijke Europese en mondiale positie als ‘Nederland Distributieland’ waarmaken, als alle betrokken partijen samen koersen op economische én groene groei. Dat zegt NVB voorzitter Eric Janse de Jonge. “Het behouden van zowel gezamenlijk als individueel economisch perspectief is onlosmakelijk verbonden met het met vaart optimaal benutten van de huidige kansen op milieugebied,” voegt hij daaraan toe. “Met de Green Deal aanpak maken we alvast een stap in de juiste richting.” P recies op de dag dat ruim tienduizend scholieren uit alle windstreken zich voor de eerste keer verzamelden op het Malieveld in Den Haag om actie te voeren voor een beter klimaatbeleid, ondertekenden afgevaardigden van de belangenverenigingen van de zee- en binnenvaart de Visie Handel en Logistiek in 2040. “Die samenloop van omstandigheden maakt 7 februari 2019 tot een gedenkwaardige dag,” zegt Janse de Jonge. “Het versterken van het concurrentievermogen van onze economie en de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen moeten zeker met elkaar in balans zijn. Hier ligt een transitietaak voor onder meer 420 binnenhavens. De gemaakte afspraken moeten zorgen voor aantrekkelijker en schoner vervoer over water. Qua samenwerking hebben we echter nog vele stappen te nemen.” Speerpunten NVB > De totstandkoming van een gezamenlijk afgestemde, landelijke strategie en uitvoeringsplannen. > Het delen van kennis en adviseren inzake regionale en landelijke samenwerking in het kader van gewenste, toekomstbestendige binnenhavenontwikkelingen. > Het ontwerpen van modellen, databanken en slimme systemen om steeds meer zowel uniform als efficiënt te kunnen beheren, begroten, havengelden vast te stellen en te innen. > Energietransitie. > Het internationaal behartigen van de belangen van de Nederlandse binnenhavens in de vorming van het Europese transportnetwerk (TEN-T). De website havens.binnenvaart.nl biedt met het beleidsplan 2016-2020 een overzicht van alle speerpunten van de NVB. Eén front “Hoewel duidelijk is dat we doelen met elkaar moeten afstemmen en vernieuwingen moeten uitrollen, is dit in de praktijk een moeizaam traject,” vervolgt Janse de Jonge. “Het is dan ook zaak dat alle belangenverenigingen één front vormen. In deze tijd maak je afwegingen niet meer individueel, maar samen. Als bestuur heb je ook de taak om alle leden - in de goede zin van het woord - te confronteren met de toekomst en de welvaart en het welzijn van volgende generaties. Ondernemers die niet verduurzamen, noch openstaan voor innovatie, beperken bovendien op termijn de kansen voor hun eigen bedrijfsresultaten. Goede samenwerking is de sleutel tot de oplossing van alle voorliggende vraagstukken. Diverse havenbedrijven, waaronder Frisian Ports, Blueports Limburg en Port of Logistics Overijssel (POLO), een ondernemersgedreven samenwerkingsverband tussen Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle, geven momenteel daarin al het goede voorbeeld.”

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication