18

De Haven van de Toekomst is er al (bijna) In 2016 publiceerde Movares een visie op de Haven van de Toekomst. Een visie die gebaseerd is op zes thema’s, namelijk: duurzaam havenbeleid, leefbaarheid, bereikbaarheid, flexibiliteit, energie en veiligheid. Visie, toekomst; het klinkt wat abstract en ver weg, maar veel elementen worden nu al toegepast of zitten in de laatste ontwikkelfase. Zes adviseurs maken er nu al werk van en leggen uit wat de stand van zaken is. D e Haven van de Toekomst vraagt om duurzaam havenbeleid, zegt Irene Buitenhuis. Als voorbeeld gebruikt ze de haven van Arnhem. Die wordt gebruikt door bedrijven, vrachtschepen, cruiseschepen, woonboten, als jachthaven en voor recreatie. Het diverse gebruik en de ruimtelijke inpassing, leidt tot onveilige situaties en belemmert het benutten van de (economische) kansen en potenties van het gebied. Duurzaam havenbeleid is ook noodzakelijk om een antwoord te geven op verschillende (toekomstige) ruimteclaims en ontwikkelingen die op het gebied afkomen. Buitenhuis: “De uiteindelijke visie op de haven, moet een integrale visie zijn. Dat betekent dat alle aspecten en stakeholders die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving meegenomen en gewogen moeten worden. Denk hierbij onder meer aan thema’s als milieu, cultuurhistorie, water, klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. We vinden het belangrijk de specifieke lokale kennis van de gebruikers van het gebied en andere stakeholders, ieder vanuit een eigen deskundigheid, te betrekken. Deze kennis gebruiken we bij het opstellen van scenario’s en het in beeld brengen van de kansen,

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication