32

Heerenveen Leeuwarden FRISIAN PORTS JAAGT WATERGEBONDEN ECONOMIE AAN Schouder aan schouder verder Acht Friese havens stomen gezamenlijk op in Frisian Ports. Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, SúdwestFryslân, Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel creëren met hun logistieke knooppunten economische groei, synergie en meer werkgelegenheid in de provincie. D Drachten e acht havens hebben een belangrijke functie in de economie in Friesland. Als havencluster staat Frisian Ports sterk met een derde plaats als het gaat om de hoeveelheid overslag per jaar (tussen de 7,7 en 8,5 mio ton). De ambitie is om Frisian Ports op de nationale en internationale kaart te zetten met het vervoer van containers en bulkgoederen zoals bouwmaterialen, zand en grind. Daarnaast zijn de havens actief in de maritieme maakindustrie, de scheepsbouw en de visserij. Ook op het gebied van toerisme zoals voor cruiseschepen en veerboten heeft Frisian Ports veel te bieden. Burgemeester (en voorzitter van Frisian Ports) Jeroen Gebben van de gemeente Tytjerksteradiel is er gelukkig mee dat de Friese havengemeenten zich hebben verenigd in Frisian Ports. “Zo kunnen we schouder aan schouder verder in plaats van rug aan rug. We maken nu massa om als derde cluster in Nederland onze positie waar te maken.” De VVD-burgemeester weet dat de Friese havens veel te bieden hebben: een goed provinciaal vestigingsklimaat, een goed arbeidsethos en veel water voor goederenvervoer. “Er zijn volop ruimte en personeel beschikbaar in Friesland. Het mag duidelijk zijn dat we watergebonden bedrijven willen verleiden naar onze provincie te komen, en ze vervolgens te houden.” Dikkere vinger in de pap De bedrijven die van de havens en het transport over het water gebruik maken zien óók de waarde van Frisian Ports. “De waarde zit in de belangenbehartiging voor de acht Friese havens, die gezamenlijk forse overslagcijfers laten zien. Harlingen Uiteindelijk willen de goederenhavens nationaal en internationaal naar een dikke vinger in de pap van het vervoer over water”, menen René Alink en Klaas van der Wiel. Eerstgenoemde is manager Technisch Bedrijf bij Sterk in Drachten, een internationaal werkend funderingsbedrijf dat gespecialiseerd is in grond- en waterkerende constructies in de (water)bouw en de infrastructuur. Van der Wiel is commercieel directeur bij de gelijknamige holding. Het bedrijf in Drachten is sterk in logistiek en handel, het maken van milieuwerken en infrastructuur maar ook in biogas. Hoog op de agenda Beiden vinden dat een georganiseerde lobby van belang is richting de nationale en Europese politiek om ervoor te zorgen dat investeringen in de Friese vaarwegen en de aangrenzende industriehavens

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication