48

Havensamenwerking: een duurzame ontwikkeling Als je door deze editie van de Havenlocaties bladert valt direct op: in het landschap van havens, zowel binnenhavens als zeehavens, wordt steeds meer samengewerkt. En dat gebeurt op de verschillende niveaus. Port of Zwolle, Port of Deventer en Port of Twente organiseren gezamenlijk het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en bundelen daarmee krachten op het gebied van marketing. De havens van Arnhem en Nijmegen zijn in gesprek over samenwerking tussen de havenmeesterdiensten. Frisian Ports bundelt alle krachten op het gebied van havens binnen de Provincie Frylân. En onder het havengebied van het havenbedrijf Rotterdam vallen inmiddels ook de havens in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. S teeds meer havens kijken naar elkaar en naar manieren om samen te werken. Het uiteindelijke doel van een havensamenwerking is versterking. De eerste gedachte die daarbij opkomt is dat dit een toename van opbrengsten, havengelden en kadegelden moet zijn. Maar dat is lang niet altijd de manier waarop havensamenwerking toegevoegde waarde kan bieden. In dit artikel gaan we in op samenwerking gebaseerd op locaties en de toegevoegde waarde hiervan. Samenwerking vanuit locatie Als voorbeeld voor een samenwerking gezien vanuit een locatieperspectief zou een samenwerking tussen Port of Deventer en de haven van Zutphen voor de hand liggen. Beide havens liggen aan dezelfde rivier, de IJssel. De afstand is klein, hemelsbreed nog geen 18 kilometer en ze bedienen beiden een andere klantengroep. Maar er is ook een andere afweging voor samenwerking gebaseerd op de locatie van de haven. En dat is die vanuit de keten- en netwerkgedachte. Binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Maar het gaat verder dan de logistieke keten. De logistieke keten wordt steeds vaker vanuit het netwerkperspectief bekeken, als logistiek netwerk dus. Hierbij is van belang dat je als haven zeer goed weet van welke netwerken je onderdeel bent. Op basis van strategische locaties die passend zijn bij dat netwerk zoek je samenwerkingspartners. Havenbedrijf Rotterdam doet dit al enkele jaren via haar buitenlandbeleid. Er worden op, voor de klanten van het Havenbedrijf, strategische locaties samenwerkingen aangegaan met havens. Hiermee zorg je ervoor dat de logistieke keten of het netwerk optimaal kan functioneren. Op een kleinere schaal kun je dit ook doen voor binnenhavens of terminals. Een recent voorbeeld hiervan is de Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor, waarbij de samenwerking tussen terminals in binnenhavens en zeehavens leidt tot een efficiëntere afhandeling van de binnenvaart. 48 - Havenlocaties 2019

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication