55

tegelijkertijd ook heel leuk om mee bezig te zijn.” En misschien is het ook wel niet zo vreemd als het in eerste instantie lijkt. De gemeente Zwijndrecht wil graag een maritiem cluster op de locatie. Deen Shipping is de afgelopen veertig jaar gepokt en gemazeld in de binnenvaart en bouwde een omvangrijk netwerk aan maritieme bedrijven op. Het bedrijf heeft eigen schepen en biedt ondersteunende diensten aan andere rederijen. Dat alles bij elkaar maakt dat Deen juist prima geschikt is om het Schokbetonterrein opnieuw in te vullen, zegt Moonen. Kwaliteitscriteria “We verhuizen ons kantoor op termijn naar het monumentale kantoorgebouw. Er is al een gegadigde die in het oude fabrieksgedeelte een nieuwe betonfabriek wil starten. En er is al veel belangstelling van allerlei partijen die kansen zien om een deel van het terrein opnieuw in te vullen.” De kenmerken op een rijtje • Grond: ca. 7.6 ha • Water: ca. 1,6 ha, verdeeld over twee havens • Milieucategorie 3.1 (bij de dijk) - 4.1 (bij de Oude Maas) • Kade Schokhaven ca. 140 m¹ kadelengte / ca. 18 m¹ talud • Kade Uilenhaven ca. 200 m¹ kadelengte / ca. 85 m¹ talud • Goede ontsluiting via spoor, weg en water • Strategische locatie voor maritieme en industriële bedrijvigheid Van Vliet Bedrijfsmakelaars is ingeschakeld om de herontwikkeling en verhuur van het terrein te begeleiden. Voor informatie kunt u contact opnemen met John Zandbergen (kantoor 0180 43 43 43 / mobiel 06 55 180 700). www.vanvliet.net Havenlocaties 2019 - 55 De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan potentiële gebruikers, zegt Moonen. Het moet gaan om bedrijven met watergebonden activiteiten, om maritieme maakindustrie, om bedrijven die theoretische en praktische geschoolde vakmensen nodig hebben, er moet een economische spin-off zijn naar de rest van de Drechtsteden-regio en er moet innovatieve R&D plaatsvinden. “Dat hoeft niet allemaal binnen één bedrijf te gebeuren, het zijn kwaliteitscriteria voor het hele cluster.” Veel mogelijkheden Op het moment van schrijven loopt er een haalbaarheidsonderzoek. Vragen die in het onderzoek beantwoord moeten worden, zijn onder meer: wie zijn de potentiële gebruikers, wat is de status van de bodem, de kade en de gebouwen en hoe ziet de businesscase eruit? “Het klopt dat het terrein er op dit moment nogal verwaarloosd bijligt. Dat moeten we dus goed in kaart brengen. De constructies van de loodsen, magazijnen en kantoorgebouwen zijn nog goed. De panden moeten wel aangepast worden aan de huidige maatstaven. De Uilenkade is enkele jaren terug volledig gerenoveerd en verkeert in prima staat. Al met al zijn er heel veel mogelijkheden om het terrein en de gebouwen opnieuw in te richten.” Deen zorgt in samenwerking met Van Vliet Bedrijfsmakelaars dat de basis op orde komt en dat er in overleg met toekomstige gebruikers maatwerk geleverd kan worden. “De gemeente stelt zich welwillend op en doet het maximale voor de toekomstige gebruikers om binnen de gestelde kaders hun ‘rode loper’ beleid uit te rollen” <<

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication