6

POLO: toekomstbestendige logistiek Nederland heeft, als distributieland, met de fysieke mogelijkheden en slagkracht van het oosten van het land nog ongekende toekomstkansen en kan de overvolle Randstad gestroomlijnd gaan ontlasten. Dat zegt Janneke Gramberg, programma- manager Port of Logistics Overijssel (POLO). “We werken graag samen, bieden een relatief gunstig arbeidspotentieel, weten dat aan te boren, en zijn niet bang voor vernieuwing en vooruit denken en doen,” bevestigt zij. V.l.n.r. Gerry Waanders (Port of Twente), Janneke Gramberg (Provincie Overijssel), Mark van Mast (Port of Deventer) en Jeroen van den Ende (Port of Zwolle). O m de huidige positie als logistieke draaischijf te behouden en te versterken is gerichte samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen onontbeerlijk, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Hoewel de havenbedrijven, de ondernemers en de provincie Overijssel al stevig aan de waterwegen timmerden en zich inzetten voor de binnenvaart, is snel inspelen op ontwikkelingen en kansen van groot belang, volgens Gramberg. “Daarom ondersteunt Overijssel de regionale netwerken en bundelen we onze krachten provincie breed in POLO. POLO is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband en fungeert onder meer als aanjager van kansrijke ontwikkelingen op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Iedere regio heeft zijn eigen kracht en mogelijkheden en bouwt deze uit om vervolgens via kennisdeling, onderlinge afstemming en het uitrollen van innovatieve projecten elkaar te versterken. Zo werken Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle nauw samen met synergie in het verschiet. Met het optreden in groter verband ontstaan het beoogde ondernemersperspectief en de gewenste aantrekkingskracht voor (inter)nationale investeerders. Gezamenlijke profilering en acquisitie zet ons definitief op de kaart.” Logistieke draaischijf Overijssel heeft goede weg- en waterverbindingen met Rotterdam en Amsterdam, en ligt bovendien op de in ontwikkeling zijnde North Sea Baltic Corridor, de route tussen de ARA zeehavens, Bremen, Hamburg, Oost-Europa en de Baltische PORT OF ZWOLLE MEPPEL KAMPEN ZWOLLE PORT OF TWENTE ALMELO PORT OF DEVENTER DEVENTER ZUTPHEN LOCHEM HENGELO

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication