7

Port of Deventer Port of Deventer is één van de grootste binnenhavens van Nederland en heeft een sleutelpositie in het TEN-T. Met de aanleg van een BCTN containerterminal, in combinatie met de ligging aan de IJssel en A1 Bedrijvenpark, is hier over enkele jaren een sterke impuls te verwachten voor duurzaam vervoer over water. “Port of Deventer heeft nu een belangrijke functie voor onder meer de productie van overslag van veevoer, zand, grind en mineralen,” zegt parkmanager Mark van Mast. “De vijf havenarmen zijn via de Prins Bernhardsluis toegankelijk voor schepen in cemtklasse IV. Momenteel wordt onderzocht of deze sluis geschikt kan worden gemaakt voor klasse V schepen. We hebben ambitieuze plannen om onze positie te verbeteren. Mede dankzij onderzoek door POLO zijn er kansen in beeld, om in te zetten op significante groei van vervoer over water, zowel in containers, als in bulkgoederen, maar bijvoorbeeld ook in palletvervoer. We bekijken grondig hoe we dit kunnen stimuleren.” In de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel is Deventer aangewezen als logistieke hotspot. “Met facilitatie van bestaande, havengebonden bedrijven en het aantrekken van nieuwe havengebonden ondernemingen breiden we stap voor stap uit,” vervolgt Van Mast. “We richten ons verder op het behoud van agrofood, maar ook op de groei van aanmerende riviercruiseschepen. De gemeente is onder meer bezig met een nieuw beheer- en onderhoudplan voor de haven. De betrokken ondernemers ontmoeten elkaar tegenwoordig al halfjaarlijks. Verder werken we nauw samen met Port of Twente en Port of Zwolle.” A1 Bedrijvenpark en S/park, het Open Innovatiecentrum in chemie en technologie zijn benoemd tot provinciale topwerklocaties. Staten. Deze gunstige positie verdient het om maximaal te worden benut, volgens partijen. De provincie steekt dan ook veel tijd, geld en energie in de verbreding van weg en waterverbindingen en de aanleg van nieuwe wegen en kanalen om het groeiende goederenvervoer meer toekomstperspectief te bieden. Doel daarbij is ook dat Nederland zich kan waarmaken als distributieland bij uitstek. Multimodale bereikbaarheid In POLO verband is inmiddels een provinciebrede visie opgesteld om de multimodale bereikbaarheid van de logistieke hotspots te verbeteren. De havens vormen een vitaal onderdeel van het infrastructurele netwerk. Maatregelen omvatten niet slechts de opwaardering van het wegennet, maar ook het samen verbeteren van kaden, overslagmogelijkheden, de ontwikkeling van stadsdistributie en vrachtwagenparkeerplaatsen. Daarnaast is de focus gelegd op digitalisatie en innovaties om de informatievoorziening, de doorstroming op het wegennet, de doorvaart op de kanalen en het economisch functioneren te optimaliseren. De partners investeren zelf. Daar waar nodig willen zij aansluiten bij landelijke of Europese programma’s en lobbyen zij voor middelen.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication