74

Nieuwe haven Wanssum onderdeel grootste gebiedsontwikkeling van Nederland Robuuste samenwerking Blueports Limburg Limburg is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg en binnenvaart vullen elkaar goed aan. De Maas, die nu wordt verbreed, en de vijftien gemeentelijke binnenhavens nemen in dat logistieke speelveld een belangrijke plaats in. BluePorts Limburg, het samenwerkingsverband van de havengemeenten, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat, constateert dat de robuuste alliantie haar vruchten afwerpt. 74 - Havenlocaties 2019 D oorstroming, duurzaamheid, verkeersveiligheid, grenzeloos, leefbaar, effectief en efficiënt. Dat zijn de centrale thema’s in het logistieke beleid in Limburg. Ze komen onder meer goed van pas in het beteugelen van de congestie van vrachtwagens op de weg, waar het goederenvervoer over water in populariteit groeit en voor minder CO2 zorgt. Mede om die reden werkt Rijkswaterstaat aan de Maasroute - als een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa - om die geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen (klasse Vb). Rijk en Provincie zetten zwaar in op modal-shift, van weg naar water. Limburg speelt daarin een voortrekkersrol door ook samen met de provinciale Brightlands-campussen in te zetten op logistieke digitalisering en het gebruik van big data. Zeehavens Het samenwerkingsverband Blueports Limburg omvat (meerdere) havens in Gennep, Venlo, Venray, Leudal, Roermond, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Born, Stein en Maastricht. Ze liggen aan de Maasroute die hun een rechtstreekse verbinding biedt met de zeehavens in zowel de Nederlandse als Belgische goederencorridors. Blueports Limburg werkt met resultaat aan het versterken van de contacten met de mainports in Rotterdam en Antwerpen, evenals met de haven van het Duitse Duisburg

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication