26

‘Ons uitgangspunt is inzetten op betere bereikbaarheid voor de provincie, verduurzaming van transport en digitale transformatie.’ De modal shift van weg naar water en spoor blijft dus noodzakelijk. Hiervoor hebben we doelstellingen geformuleerd en vastgelegd in een Strategisch Plan.” Nieuwe joint corridors stimuleren De doelstellingen op het gebied van ontsluiten, verbindingen en netwerkontwikkeling betreffen onder meer het stimuleren van andere joint corridors zoals de succesvolle West-Brabant Corridor. Andere doelstellingen zijn het doorontwikkelen van sterke knooppunten zoals Tilburg en Moerdijk. “Een van de uitdagingen waar NoordBrabant voor staat, is het bereikbaar houden van de provincie. De drukte op de wegen neemt toe en tegelijkertijd komen er de nodige onderhouds- en uitbreidingsprojecten aan die voor hinder zorgen. De modal shift is dus hard nodig, maar als je vervoer van de weg naar het water brengt is de volgende vraag: is de provincie klaar voor het groeiende vervoer over water? Daar ligt een uitdaging, want sommige terminals zijn te klein voor het groeiend aantal containers. In Tilburg bijvoorbeeld, wil de gemeente het nieuwe bedrijventerrein Wijkervoort graag multimodaal ontsluiten, maar de inland terminal daar zit vol. In Noordoost-Brabant zijn de vaarwegen eigenlijk te smal voor de klasse V-schepen. We praten met gemeenten over de terminals en met RWS over hoe we de vaarwegen beter kunnen benutten. Ook onderzoeken we proactief welke alternatieve routes er zijn als er een onverwachte stremming optreedt.” Verduurzamen inland terminals De vergroeningsopgave is de tweede belangrijke uitdaging, zegt Van Engelen. “Als Nederland in 2030 de doelstellingen uit het Klimaatakkoord wil halen, zal Brabant als belangrijke logistieke 26 - Havenlocaties 2022

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication