30

Harlingen wil samen met achterland sterker worden Friesland heeft na de zomer van 2022 opnieuw een netwerk van bedrijven en havens in de natte economie. Die ambitie heeft Port of Harlingen. Zo’n netwerk is belangrijk voor de ontwikkeling van Friesland, denkt havendirecteur Paul Pot. P ort of Harlingen is een gezonde en bruisende zeehaven gelegen aan een stuk werelderfgoed, de Waddenzee. In de haven komt zee- en binnenvaart, beroepspleziervaart en recreatievaart samen. Havendirecteur Pot zou graag zien dat de rest van Friesland inhaakt op die symbiose. Pot vertelt: “Je ziet in heel Friesland dat de focus ligt op recreatieve vaart, zowel bij gemeentes als bij de provincie.” Pot kijkt verder, het klimaatakkoord dwingt het bedrijfsleven en overheden om keuzes te maken. Volgens Port of Harlingen is een overgang van wegvervoer naar vervoer over water noodzakelijk, om de klimaatdoelen te halen. Provincie en gemeentes hebben daar kansen laten liggen. Harlingen neemt daarom het voortouw bij een betere samenwerking van de natte economie in Friesland. Pot: “Dat doen we natuurlijk niet alleen. Smallingerland is ook één van de trekkers van dit project. Wij willen samen met de achterlandverbindingen en de binnenhavens, één groot netwerk vormen, omdat je samen veel meer bereikt.” Hij verwijst naar succesvolle netwerken, die de natte economie op de kaart hebben gezet, zoals de regio’s Zwolle, Venray en Twente. Enthousiasme Het Friese project loopt ruim een jaar en gaat de tweede fase in. Daarvoor is Leontine de Koning aangesteld. Ze heeft veel ervaring in de nautische sector en heeft gewerkt bij de overheid en het bedrijfsleven. “Dat zorgt er voor dat ik gevoel heb hoe zaken gaan aan beide kanten van de tafel.” De Koning is kwartiermaker van het ‘havennetwerk Friesland’. Eerder al was zij verkenner in de eerste fase. Daarbij werd de vraag gesteld of de natte economie van Friesland behoefte heeft aan een dergelijk netwerk. Van de respondenten was 60% enthousiast. En dus gaat de kwartiermaker aan de slag, rond de zomer ligt er een strategische agenda. De Koning: “We zijn geen herensociëteit, dus er moet wel wat gebeuren. En dan moet er 30 - Havenlocaties 2022

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication