35

ken te combineren en de inrichting daarop af te stemmen. Hierbij is een duidelijke milieuzonering nodig, en soms moet bedrijvigheid binnen het havengebied verplaatst of anders georganiseerd worden. Dit loont vaak wel de moeite omdat hiermee woningbouw en andersoortige (publieke) functies gerealiseerd kunnen worden, waardoor een interessante levendige functiemix ontstaat. Ook zal dit de (sociale) veiligheid verhogen. Met een duidelijke zonering en logistieke inrichting kan een binnenhaven een vanzelfsprekend onderdeel worden van de stedelijke structuur, met een mix aan stedelijke functies. Dit is een verrijking voor de bestaande woongebieden die hierop aansluiten én voor de havens. Met meer ruimte, meer flexibiliteit (bijvoorbeeld voor evenementen of tijdelijke activiteiten), een robuust netwerk van openbare ruimte met meer levendigheid en meer draagvlak voor voorzieningen, waaronder ook openbaar vervoer. De binnenhaven als logistieke stadshub We kunnen grote stappen maken in de vergroening van de logistiek door slim gebruik te maken van de ligging van onze havens ten opzichte van stedelijk gebied. Door de stedelijke netwerken via water te koppelen aan het netwerk van binnenhavens (water, spoor en weg), ontstaan ongekende kansen. Een sprekend voorbeeld is de haven van Amsterdam. Door verschillende goederenstromen te bundelen en de logistiek efficiënter te maken door toepassing van logistieke (stads)hubs, lukt het om de doelen te behalen voor zero-emissie, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De hubs, waarvandaan de stad wordt bevoorraad, hebben hier een plek in het havengebied. Op deze manier ontlast je het stedelijk gebied en ontstaat er een verbinding tussen haven en stad. Dé kans om zowel transportbewegingen als CO2-emissie te beperken voor zowel distributeurs als nautisch dienstverleners. In andere steden in zowel Nederland als Europa zien we vergelijkbare ontwikkelingen. Zo wordt in Rotterdam en Parijs nagedacht over stadsdistributie over water, waarbij de Nieuwe Maas en de Seine als stedelijke distributie corridor fungeren. De binnenhaven geeft energietransitie een extra stimulans Wereldwijd neemt de vraag naar elektriciteit toe. Hierdoor staan veel binnenhavens voor de logistieke uitdaging om brandstoffen vanaf de zeehavens bij de elektriciteitscentrales te brengen en ze verder het achterland in te vervoeren. Havenlocaties 2022 - 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication