39

Digitalisering van binnenhavens Om als binnenhavens deel uit te kunnen maken van een slimme vervoers- en data-infrastructuur, nu en in de toekomst, moeten flinke stappen worden gezet. In 2020 heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) het startschot gegeven voor het programma ‘Digitalisering en binnenhavens’ en voert namens haar leden de regie over deze ontwikkeling. Leden ontzorgen en ondersteunen De leden van de NVB hebben vier kernprocessen benoemd, die voor de optimalisatie van de havens, verduurzaming en modal shift het belangrijkste zijn. Zij ontwikkelt collectieve ondersteuningsmiddelen, zodat de havengemeenten en -bedrijven zelf de benodigde stappen op het gebied van automatisering en digitalisering kunnen gaan zetten. Daarbij maakt zij optimaal gebruik van de kennis en ervaring die er al in het netwerk beschikbaar is, behartigt de belangen van haar leden, bewaakt de Gouden Regels en sluit aan bij de nationale programma’s. Collectief ontwikkeltraject Programmanagers Janneke Gramberg (Vivaart) en Marieke Vavier (PSR) vertellen: “Afgelopen najaar hebben we gebruikt om het kernproces Inning havengelden uit te werken. We hebben het kernproces in kaart gebracht, welke informatie nodig is om havengelden te kunnen innen en welke mensen daar een actieve rol in spelen. En we hebben collectieve ontwikkelinstrumenten ontwikkeld voor de leden van de NVB, zodat zij op hun eigen ontwikkelniveau aan kunnen haken, stappen kunnen zetten en bovenal vaart kunnen maken met digitalisering. Ieder vanuit zijn eigen ontwikkelniveau Omdat er veel verschillende havens zijn, waarbij de organisatieen digitaliseringsgraden per proces verschillen, hebben wij een maturity model ontwikkeld. Dit geeft inzicht om het verloop van net digitaliseringsproces. waarmee iedere haven kan bepalen op welk ontwikkelniveau hun haven zit en wat zij kunnen doen om de ontwikkeling verder te brengen. Leden, die al verder zijn, kunnen instrumenten, die zij zelf al ontwikkeld hebben, beschikbaar stellen aan anderen. De NVB biedt kennis en tools om stappen te kunnen zetten.” Havenkaart als monitoringsinstrument De havenkaart is hét monitoringsinstrument om te zien hoe het met de digitalisering van de binnenhavens in Nederland staat. IenW en NVB-leden krijgen inzicht in de ontwikkelniveaus bij de havenbedrijven en gemeentes. Instrumenten die al ontwikkeld zijn door koplopers worden beschikbaar gemaakt voor binnenhavens (vaak ook leden NVB) die deze stappen nog moeten zetten. Lijdia Pater Uniforme aanpak wacht- en ligplaatsenmanagement Zeer recent is er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat akkoord gegeven om datzelfde te doen voor het proces in de havens rondom het management van wacht- en ligplaatsen.” De NVB heeft gekozen voor dezelfde aanpak als voor het in kaart brengen van het proces inning havengelden, omdat deze werkwijze aansluit bij de nationale programma’s van IenW met haar Digitale Transport Strategie (DTS) en recent opgezette Platform Digitaal Transport. Aan de slag met digitalisering in uw binnenhaven! NVB is regisseur van de ontwikkelingen van de resultaten en instrumenten op het gebied van digitalisering van binnenhavens. Lijdia Pater, secretaris van de NVB: “Havens, u kunt nu al aan de slag met de digitalisering in uw binnenhaven! Gebruikt u vooral de set aan instrumenten die u al ontving van de NVB en nog zult ontvangen. Laten we samen vaart te maken met digitalisering, dit is niet alleen urgent, maar is ook onvermijdelijk voor élke binnenhaven.” Meer informatie over de NVB en digitalisering is te vinden op https://havens.binnenvaart.nl/nvb-kennisbank/digitalisering Marieke Vavier Janneke Gramberg Havenlocaties 2022 - 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication