60

kelen van een toekomstbestendig havencomplex.” Volgens Prins passen deze speerpunten binnen verschillende activiteiten, die er gezamenlijk voor gaan zorgen dat de haven van Amsterdam zich transformeert tot een van de duurzaamste havens van Europa. Duurzame groei op alle fronten In de haven van Amsterdam wordt in 2030 geen steenkool meer overgeslagen. Dit past bij de duurzaamheidsdoelstelling van de haven. Inmiddels is de haven gestart met het transformeren van de kolenterminals. Alternatieve, non-fossiele ladingstromen vullen deze ruimte op. Prins: “We richten ons op het aantrekken van alternatieve brandstoffen, circulaire procesindustrie, waterstofproductie, agribulk, breakbulk, automotive en containers, maar ook op de offshore windindustrie.” Samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel en Zeehaven IJmuiden ontwikkelt Port of Amsterdam voor de sluizen de Energiehaven. Deze moet ruimte bieden aan bedrijven die zich bezighouden met het installeren, onderhouden en ontmantelen van de windparken op zee. “We bieden achter de sluizen ook ruimte voor het vestigen van offshore wind gerelateerde bedrijvigheid. En we richten ons op de niches op het gebied van breakbulk lading en containers”, zegt Prins. Daarbij plaatst ze wel de kanttekening dat ze de allergrootste containerschepen van 20.000 TEU niet aankunnen, maar schepen tot 5.000 TEU kunnen heel goed worden afgehandeld en met de komst van de nieuwe Zeelsuis IJmuiden ook nog grotere deepsea containerschepen. Daarnaast zullen de circulaire activiteiten van de haven groeien door de uitgifte van 25 hectare aan circulaire procesindustrie en wordt er fors ingezet op de reductie van CO2-uitstoot. 60 - Havenlocaties 2022 “Zo realiseren de havenindustrie, scheepvaart, en Port of Amsterdam samen een CO2-reductie van 10% in 2030.” Port of Amsterdam heeft ook als doelstelling om de handelsketens te verduurzamen. Prins: “We maken duurzaamheidsafspraken met bedrijven die zich vestigen in de haven. Met de komst van Bunge Loders Croklaan, een wereldspeler op het gebied van de productie van plantaardige vetten en oliën, waaronder palm-, zonnebloem- en kokosolie, naar de haven hebben we dit concreet gemaakt door afspraken te maken over het borgen van ontbossingsvrije supply chains.” Port of Amsterdam zet zich in voor de verduurzaming van internationale handelsketens, onder andere door een duurzaam vestigingsbeleid. Een soortgelijke strategie passen ze toe bij rederijen, die ze belonen met een korting als ze de haven aandoen met schone schepen. Vlotter, veiliger en transparanter In 2025 zal in de haven van Amsterdam ten minste 95% van alle zeevaart op tijd aankomen en vertrekken. Op dit moment is dat 92%. Er zijn allerlei digitale tools ontwikkeld om dit proces te monitoren, om te analyseren waardoor de vertraging veroorzaakt wordt en hierop te anticiperen. Volgens Prins lukt 100% garantie bieden helaas niet, omdat vertragingen door bijvoorbeeld een flinke storm onvermijdelijk zijn. Het systeem MyPort is geïmplementeerd, een havenportaal met diverse applicaties waarin data gedeeld wordt voor scheepvaartklanten, waardoor processen sneller in gang gezet of aangepast kunnen worden. “Verder werken we aan de ontwikkeling van een platform -PACT: Port of Amsterdam Collaboration Tool- waarmee de informatie-uitwisseling tussen de agenten en de

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication