22

Nederland en logistiek vastgoed: Innovatieve oplossingen voor het beter benutten van de ruimte Hoe staat Nederland er op het gebied van logistiek vastgoed voor ten opzicht van de ons omringende landen? Is er nog grond voor het bouwen van logistiek vastgoed? Hebben we voldoende ruimte (en draagvlak) voor e-commerce locaties? En de kosten en de regelgeving? Zijn die vergelijkbaar met de landen om ons heen? Nederland Distributieland bekeek het aan de hand van een aantal factoren en sprak met experts. Greenfieldontwikkelingen Nederland staat bekend als een van de meest aantrekkelijke logistieke locaties van West-Europa. Dirk Sosef van Prologis stelt dat dit komt door de combinatie van een uitstekende positie voor pan-Europese distributie en de groeiende focus op stadsdistributie. Sosef: “Nederland is relatief makkelijk op het gebied van regelgeving en kent een grote efficiency qua doorvoer.” Michiel Assink van WDP valt Sosef bij en vergelijkt het met de buurlanden: “Het vergunningstraject in België ondervinden we als het meest restrictief, terwijl dit in Nederland beter georganiseerd is.” Volgens Assink worden beiden steeds restrictiever door de toenemende vereisten. Een soortgelijke dynamiek ziet hij in Duitsland. De positie van Nederland is goed te zien in de cijfers volgens Melissa Verhoef van CBRE. “Logistiek vastgoed zit in een sterke groeifase in Nederland. Het totaal aan vierkante meters logistiek vastgoed is in de periode 2016 – 2020 gegroeid van 24 miljoen naar 32 miljoen vierkante meters. Dit is een toename van 35%.” Zonder beschikbare grond is deze groei volgens Verhoef niet mogelijk. Veel weilanden zijn de afgelopen jaren dan ook bebouwd met logistieke hallen. Verhoef: “Gemeenten hebben de bouw van logistieke hallen gefaciliteerd omdat deze werkgelegenheid met zich mee brachten.” In de dichtbevolkte gebieden ziet ze groeiende terughoudendheid bij het uitgeven van onbebouwde grond voor logistieke hallen. Maar zo zegt Verhoef: “In deze gemeenten groeien de kansen voor herontwikkeling/sloop-nieuwbouw van bestaande bedrijfsgebouwen.” De schaarste aan bouwgrond kan op korte termijn een probleem worden in Nederland. Een tekort aan beschikbare ruimte, en striktere regelgeving rond onder andere de PFAS-normen en stikstof zijn volgens Michiel Assink belemmeringen voor 22 - Logistiekvastgoed 2021 greenfieldprojecten, maar brengen ook kansen met zich mee voor bestaande gronden, die schaarser en steeds duurder worden. “Efficiënt grondgebruik biedt een oplossing en is een driver voor een duurzame toekomst”, aldus Assink. Als Dirk Sosef kijkt naar de landen om ons heen dan ziet hij dat de schaarste daar nog veel groter is. De leegstandcijfers laten dit goed zien. Sosef: “Het percentage leegstand was in het laatste kwartaal van 2020 in Duitsland 1,4% en in België 1,2%.” Volgens hem is dat het laagste niveau wereldwijd. Nederland kent een leegstandpercentage van 5%. Hij vindt dat heel acceptabel: “Al moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat de leegstand in de logistieke hotspots lager is.”

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication