40

SAVILLS NEDERLAND LOGISTIEK DE SAVILLS BREXIT RANKING WELKE HOTSPOTS ZIJN HET MEEST INTERESSANT VOOR BRITSE GEBRUIKERS? Door de Brexit staat Nederland volop in de belangstelling als hub op het Europese vasteland. De eerste signalen van de komst van Britse bedrijven zijn er. Er wordt met name interesse getoond in het aangaan van partnerships met Nederlandse logistieke dienstverleners, hetgeen nu al voor een verhoogde vraag zorgt. Op den duur wordt er verwacht dat Britste distributeurs ook zelf logistieke ruimtes willen huren, wat de vraag nog verder zal stuwen. De vraag van Britse bedrijven naar logistieke ruimte in Nederland loopt op en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Aan de hand van de eisen die zij stellen aan een vestigingsplaats kan worden geanalyseerd welke regio’s nog meer in trek raken. Om inzicht te krijgen in welke gebieden de meeste potentie hebben, heeft Savills een ranking opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren: Export faciliteiten Britse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland zullen met name gefocust zijn op doorvoer en distributie naar het Europese achterland. Hierom zullen deze bedrijven zich met name richten op gebieden die multimodaal zijn ontsloten met uitstekende export faciliteiten, zoals toegang tot zeehavens en container terminals. Leegstand en kwaliteit van de voorraad Britse bedrijven zullen op korte termijn logistieke ruimte op willen nemen. Hierom zullen gebieden met leegstand aantrekkelijker zijn dan gebieden waar nauwelijks beschikbare ruimte is. Gezien de vraag vanuit het VK voor het grootste deel bestaat uit op- en overslag activiteit zal er geen voorkeur worden gegeven aan duurdere panden van de hoogste kwaliteit. Om kosten te drukken zullen de meeste Britse bedrijven de voorkeur geven aan logistieke ruimtes waar geen premiums voor betaald hoeven te worden. Beschikbaarheid van arbeid Ten slotte zullen Britse bedrijven rekening houden met de lokale arbeidsmarkt. Door de vlucht die de logistieke sector de afgelopen jaren heeft genomen zijn er lokale arbeidstekorten ontstaan. Britse bedrijven zullen dus de voorkeur geven aan locaties waar het arbeidsvolume in de logistieke sector groot genoeg is om de lokale groei van de sector te kunnen faciliteren. Een eerste analyse aan de hand van de bovenstaande factoren leidt tot de conclusie dat gebieden buiten de traditionele hotspots in eerste instantie veel minder interessant zijn. Dit komt met name doordat hotspot regio’s het grote voordeel hebben dat ze beter zijn verbonden met internationale distributie netwerken, dan alternatieve locaties van logistiek vastgoed. De twee internationale havens van Nederland, Rotterdam en Amsterdam, staan bovenaan de lijst, gezien hun uitstekende infrastructuurverbindingen met andere landen en toegang tot een sterke arbeidsmarkt. De nadelen van deze twee gebieden zijn de beperkte leegstand en de relatief hoge huren. Een meer opvallende rankingpositie is Roosendaal, op nummer 3. Deze hotspot is, net als Moerdijk op nummer 4, zeer goed verbonden met de havens van Rotterdam en Antwerpen, waardoor Roosendaal bijzonder geschikt is voor de import van goederen. De positie van Venlo-Venray als hotspot nummer 5 is mede te danken aan de aanwezigheid van grootschalige trein- en binnenvaartterminals, al wordt de aantrekkelijkheid bemoeilijkt door een aanzienlijk tekort aan arbeidskrachten in de logistieke sector in deze regio. “Logistieke hotspots die zich richten op internationale distributie hebben de meeste potentie voor Britse bedrijven die voet aan de grond willen krijgen in Nederland. Verschillen in logistieke vastgoedvoorraad, de kwaliteit van exportfaciliteiten en toegang tot arbeidskrachten maken de ene regio aantrekkelijker dan de andere. De grootste uitdaging op korte termijn is het vinden van beschikbare ruimte binnen deze logistieke hotspots.” www.savills.nl/logistics

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication