43

Uitvoeringsagenda Maar de mooie ambities van ondernemers in Nederland komen in gevaar als de diverse overheden niet snel de regie naar zich toe trekken, stelt de voorzitter van TLN: “Ga alsjeblieft regie voeren. Hubs zijn geen doel op zich, maar die hubs zijn wat ons betreft ontzettend nodig om de uitvoeringsagenda voor zero-emissie in de stedelijke distributie voor elkaar te krijgen.” Post ziet veel aandacht voor woningbouw. Dat heeft ook een keerzijde. “Tot het jaar 2040 worden in de Randstad 500.000 nieuwe woningen gebouwd voor een miljoen inwoners.” Terecht merkt Post op dat je voor die extra mensen ook extra infrastructuur als wegen en OV nodig hebt. En je hebt ruimte nodig om hubs te realiseren, zodat bestaande en nieuwe inwoners van steden beleverd kunnen worden. “Het kan niet allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plek. Daar is bij de becijfering van het aantal nieuwe woningen die we nodig hebben niet echt rekening mee gehouden.” Volgens Post moet je keuzes maken, houdt ruimte vrij. “Als je op de plek waar hubs zouden moeten komen, woningen neerzet wordt het probleem alleen maar groter.” Elektrische trucks De regie ontbreekt dus: “Omdat we ons niet realiseren dat dit de opgave is die we de komende vijf jaar voor elkaar moeten hebben. Ik zeg niet dat we in die periode die woningen gebouwd moeten hebben, en dat de hubs er moeten zijn. Maar ik vind dat we in ruimtelijk opzicht de afweging gemaakt moeten hebben hoe we het inrichten.” Overheden hebben met bestemmingsplannen en integrale visies de instrumenten om dat zo efficiënt mogelijk te doen. “Die Hubs moet je niet in Tytsjerksteradiel neerzetten, want vandaar kan je Den Haag niet beleveren. De hubs aan de randen van steden zijn niet in de laatste plaats nodig omdat elektrische trucks nog maar een beperkte actieradius hebben,” stelt Post. “Met een elektrische truck rijdt je nu nog niet naar Nice. Een rit van Rotterdam naar Heereveen kan drie dagen duren, zonder overdrijven, wegens een tekort aan laadpunten.” Een hub komt er niet zo maar. Post: “Het betekent dat bovengrondse en ondergrondse infrastructuur gerealiseerd moet worden, kabels en leidingen die gelegd moeten worden. En er moeten laadpunten gecreëerd worden. Dat is wat anders dan bestaande laadpunten, want je stopt een vrachtwagen niet zo maar met een stekker in een laadpunt voor personenauto’s.” Lange termijn Het aanleggen van een nieuwe hub kost tijd, tijd die er eigenlijk niet meer is. “Het duurt in Nederland gemiddeld veertig jaar om een rijksweg aan te leggen, maar ook al zeven jaar om een kabel in de grond te krijgen.” Foto: TLN De voorzitter signaleert een viertal parallelle ontwikkelingen in Nederland. Ten eerste moeten we van het gas af, wat de vraag naar elektriciteit zal doen toenemen. Een tweede ontwikkeling is de komst van grote datacentra, die slurpen elektriciteit. En dan moeten personenauto’s en een deel van het vrachtverkeer overschakelen op elektriciteit. Met deze ontwikkelingen is volgens TLN onvoldoende rekening gehouden bij de capaciteit van Elisabeth Post het elektriciteitsnet. “Als we nu beginnen met de aanleg, duurt het nog jaren voordat er genoeg elektriciteit en laadpunten beschikbaar zijn. Maar het probleem is dat we nog helemaal niet beginnen met die extra aanleg.” Dat heeft onder andere te maken dat netbeheerders pas mogen gaan graven als er vraag is naar extra stroom. En dan kom je al snel in een kip en het ei-verhaal terecht. “De wet zit hier ons een beetje in de weg.” Duidelijkheid Het is niet de enige hobbel die TLN ziet op weg naar meer overslagpunten aan de rand van de stad. Post pleit er voor dat er snel meer duidelijkheid komt over de invoering van zeroemissie zones. Hoe langer je het uitstelt hoe langer ondernemers in onzekerheid zijn. Een gemiddelde vrachtwagen gaat acht tot tien jaar mee, en sommige specialistische vrachtwagens zestien jaar. Ondernemers die nu een nieuwe vrachtwagen aanschaffen willen weten waar ze aan toe zijn. En zonder de regie van de overheid, ontbreekt het aan die duidelijkheid. Ondernemers zullen op zeker spelen en diesel-vrachtwagens blijven aanschaffen in plaats van elektrische varianten. Een laatste knelpunt, waarbij de regie van de overheid gewenst is, is de gezamenlijke hub. Of zoals Post die omschrijft: de ‘witte hub’. Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het onmogelijk om zelfstandig een hub te exploiteren. Ondernemers zullen gezamenlijk moeten opereren. “En dat is best spannend want je zult bijvoorbeeld ook data moeten gaan delen en nauwer moeten samenwerken.” Net als andere deskundigen pleit TLN er voor om in die witte distributiecentra verschillende goederenstromen te gaan verzamelen. “De gronden waar je dat op moet gaan doen, zijn niet de goedkoopste. Wie dat moet gaan initiëren, dat weet ik nog niet. Ook hier kunnen regionale overheden een coördinerende rol vervullen.” En tenslotte heeft Post nog een hartenkreet voor die wethouders die autoluwe of autoloze wijken en steden voor zich zien: “Richt je stad niet alleen in voor voetgangers en fietsers, want er blijven echt ook vrachtwagens nodig in de stad.” ‹‹ Contact: Transport & Logistiek Nederland (TLN) Drs. Elisabeth Post, voorzitter Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer 088 – 456 7109 www.tln.nl Logistiekvastgoed 2021 - 41

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication