44

Investeren in bestaand vastgoed is voor Goodman continu proces Als gevolg van Covid-19, zien we een versnelde stijging van het winkelen op internet resulterend in een indrukwekkende groei van de gehele e-commerce sector. Dat stelt niet alleen grote, maar ook nieuwe eisen aan de distributieketen die de bezorging naar de consument mogelijk moet maken. Als een van de belangrijke schakels in het logistieke proces, is vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Goodman zich hiervan zeer goed bewust. Ze geeft daarom veel aandacht aan onderwerpen als de maatschappelijke impact die de bouw van distributiecentra heeft en aan de eisen die op het punt van duurzaamheid aan haar worden gesteld. Olav Laurensse A ls investeerder kiest Goodman voor de lange termijn. Olav Laurensse van Goodman: ‘We kiezen voor duurzame locaties en gebouwen, voor een zo klein mogelijke footprint in termen van energieverbruik en voor het creëren van een aangename werkomgeving voor onze klanten.’ Ambitieuze doelstellingen Goodman wil tot de wereldtop behoren in termen van ESG - Environmental Social Governance en heeft daartoe een ambitieus programma uitgerold. Sinds 2019 werkt Goodman als organisatie CO2-neutraal. Tegen 2030 wil Goodman de BKGuitstoot die verband houdt met de constructie en gebruik van het gebouw met meer dan 30 procent verminderen. Daarmee stelt ze haar ambitie hoger dan het wereldwijd streven voor de bouwsector. Het is voorts de ambitie van Goodman om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn en 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken voor alle gebouwen en activiteiten. Om dat mogelijk te maken zet ze de meest duurzame technologieën en materialen in. ‘Dit vertaalt zich onder meer in een doelstelling om tegen 2025 400 MW aan photovoltaisch vermogen op de daken van onze panden te plaatsen. Dat is voldoende om ieder jaar 120.000 huizen van energie te voorzien’, zegt Laurensse. Brownfieldontwikkelingen Goodman’s nieuwe ontwikkelingen vinden hoofdzakelijk op herontwikkelingslocaties plaats. ‘Daarmee verminderen we nieuwe grondinname en maken we een fundamenteel duurzame stedenbouwkundige keuze. We hergebruiken bestaande en onbenutte bedrijventerreinen en de daar aanwezige infrastructuur. Het geeft ons meer mogelijkheden om tot de meest efficiënte en duurzame exploitaties te komen en trekken intensief op met de lokale gemeenschap waardoor we respect kunnen tonen voor de noden van de burger en de omgeving’, zegt Laurensse. 42 - Logistiekvastgoed 2021

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication