28

Interventie: het busstation onder de grond | Copyright: © KCAP Samenwerking met Rijk en Provincie krijgt vorm op drie niveaus De samenwerking met het Rijk en de Provincie heeft in Eindhoven geresulteerd in een meerjarenprogramma met drie thema’s. De Regio Deal Brainport Eindhoven, de Woondeal en de ontwikkeling van de Eindhoven Internationale Knoop XL (EIK XL) zijn zowel lokaal, als regionaal en nationaal van groot belang. V an het meerjarenprogramma voor de economisch sterke regio Eindhoven, dat vorm krijgt op drie niveaus, kan heel Nederland profijt hebben, volgens Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone van Eindhoven. “Zo maakt de Regiodeal Brainport Eindhoven deel uit van de Brainport Nationale Actieagenda. Rijk en regio investeren samen € 370 miljoen in de uitvoering daarvan. € 130 miljoen is afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet.” Extra impuls “Dat is een eenmalige, extra impuls voor een tijdsbestek van vier jaar, vervolgt Roijmans. “De geldsom is bestemd voor concrete, aanvullende investeringen op het gebied van aantrek28 - Stationslocaties 2019/2020 kelijke voorzieningen, het werven en behouden van talent op alle onderwijsniveaus, en innovaties met een maatschappelijke impact. Voorwaarde daarbij is € 240 miljoen cofinanciering van investeringen op infrastructureel en ruimtelijk gebied, het innovatie- instrumentarium en de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zowel het bedrijfsleven, als de regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant dragen hieraan bij.” Eindhoven verbetert haar vestigingsfactoren onder meer met een Brainport Conference Center en Eindhoven Engine. Roijmans: “Eindhoven Engine is een samenwerkingsprogramma tussen regionale kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication