32

Meer richting en samenhang in rijksbeleid voor de leefomgeving met de Nationale Omgevingsvisie De samenleving heeft te maken met een aantal urgente opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Nederland wil hier graag goed op inspelen en daarom heeft de overheid het initiatief genomen om een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op te stellen. Het is een langetermijnvisie die ook impact heeft op gebiedsontwikkelingen in spoorzones. D e directe aanleiding om met bovengenoemde onderwerpen in een Nationale Omgevingsvisie aan de slag te gaan, ligt in de komende Omgevingswet die tientallen wetten en honderden regels bundelt. Die nieuwe wet staat hiermee voor een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht). “Een megaoperatie”, zegt Reiding. “Maar ook een cultuuromslag in de manier van werken ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningverlening.” Ontwerp NOVI Afgelopen juni werd de Ontwerp NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gelanceerd. De bedoeling is dat de Nationale Omgevingsvisie begin volgend jaar definitief wordt vastgesteld. “De ambitie van de NOVI is om meer richting en samenhang in het rijksbeleid voor de leefomgeving te brengen”, zegt Emiel Reiding van het ministerie van Binnenlandse 32 - Stationslocaties 2019/2020 Zaken. “De NOVI is richtinggevend, de precieze invulling blijft voorbehouden aan het omgevingsplan. Als nationale overheid willen en kunnen we ook niet top down voor het hele land invullen hoe een omgeving ingericht moet worden.” Wat staat ons te doen? In de eerste fase van de ontwikkeling van de NOVI vonden gesprekken plaats met allerlei betrokkenen, waaronder ondernemers, maatschappelijke organisaties, belangenvertegenwoordigers, kennisinstellingen en bewoners. “We wilden het niet vanachter een Haags bureau bedenken dus zijn we in gesprek gegaan, het land ingetrokken en lieten we een enquête doen. Centraal stond de vraag: ‘wat staat ons te doen?’” Je kunt het wel een beetje vergelijken met het project Stad van de Toekomst, zegt Reiding. “We hebben daarvoor aan architecten gevraagd om met een schets te komen van de stad van de toekomst en dat werkte heel inspirerend.” Emiel Reiding Vier strategische prioriteiten De bijeenkomsten en gesprekken leverden input voor de Startnota, begin 2017. De Startnota benoemt vier strategische prioriteiten waarop de omgevingsvisie zich sowieso moet richten. Die vier zijn: ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke steden en gezonde regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied. Na de Startnota volgde een verdiepingsslag waarin de prioriteiten werden uitgewerkt en die uiteindelijk uitmondde in eerdere genoemde Ontwerp NOVI. ‘We wilden het niet vanachter een Haags bureau bedenken’

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication