33

Stad van de toekomst Art impression: West 8 Urban Design & Landscape Architecture Verstedelijkingsstrategie Onder de noemer Sterke steden en gezonde regio’s staat er een verstedelijkingsstrategie in de Ontwerp NOVI. Meer samenhangend denken en handelen dat uitstijgt boven het belang vanuit een specifieke sector staat daarin centraal. Het idee is dat door vooraf alle stakeholders te betrekken en een meer geïntegreerde afweging te maken, je kunt voorkomen dat reeds in gang gezette planvorming alsnog onmogelijk of onwenselijk blijkt. Reiding: “De onderwerpen kan je vaak niet meer los zien van elkaar. Mobiliteit en verstedelijking bijvoorbeeld, moet je als een geheel benaderen.” Het Rijk doet actief mee bij de uitwerking van deze verstedelijkingsstrategie, vanwege de relatie met verschillende nationale belangen (waaronder die op het gebied van klimaat, milieu, duurzaamheid, leefomgevingskwaliteit, bereikbaarheid). In samenwerking met gemeenten, provincies, metropoolregio’s en andere relevante stakeholders worden, bijvoorbeeld via de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s van de metropoolregio’s, nadere keuzes over de mogelijke gebiedsontwikkelingen gemaakt. Stationslocaties zijn kansrijk Dat er meer woon- en werklocaties moeten komen, is een gegeven. “De opdracht is om die eerst binnenstedelijk te vinden en als dat niet lukt, pas daarna erbuiten te kijken. En als je gaat verdichten, dan moet je geschikte locaties vinden. Rond bestaande stations en OV-lijnen is nog veel potentie. Bouwen boven een station of het spoor is een serieuze optie, kijk maar naar de plannen voor Amsterdam Muiderpoort en Den Haag Centraal. Veel stations lagen ooit aan de rand van de stand, nu vaak er middenin. Dat biedt kansen om ze door te ontwikkelen. Dus meer in de stad bouwen, gekoppeld aan het openbaar vervoer en in combinatie met meer groen. Want dat groen hebben we nodig voor een betere luchtkwaliteit en wateropvang. Integreren van functies, dat is het, samen met het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven. Juist die stationslocaties zijn daarin heel kansrijk.” Stationsomgevingen upgraden In een stationsgebied heb je te maken met veel betrokkenen: grondeigenaren, de gemeente, de provincie, bewoners, bedrijven, gebruikers et cetera en die hebben allemaal hun eigen belang. “Je hebt inderdaad alle partijen nodig en het Rijk wil daarin een belangrijke rol spelen. Via NS en ProRail zijn we vaak al betrokken. En eerder hebben we natuurlijk met de nationale sleutelprojecten al met allerlei partijen succesvol samengewerkt rondom de upgrade van veel stations. Onze ervaring is dat als je in een stationsgebied investeert, andere partijen vanzelf meegaan. Het is ook tijd voor een volgende stap. De stations staan op de kaart, nu moeten we de omgeving upgraden, onder meer door de verschillende functies te koppelen aan de woonfunctie. De locaties zelf zijn zeer gewild, denk ik.” Gebiedsgericht kijken “Als Rijk zijn we niet bij elk individueel plan betrokken, maar wel bij de grotere ontwikkelingen en locaties. En dan kijken we juist naar Stationslocaties 2019/2020 - 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication