39

Dynamische stationslocaties wereldwijd De nationale, toekomstvaste stations voor treinverkeer en comfortabele overstap op andere vervoermiddelen blijven niet onopgemerkt in het buitenland. In toenemende mate krijgen deze ultramoderne en uiterst functionele Nederlandse vervoersknopen mondiaal navolging. Dit mede dankzij de naadloos aansluitende transformatie van OV locaties tot dynamische stadscentra met een aantrekkelijk leefklimaat en groeiend economisch perspectief. A rcadis houdt zich, als Nederlandse advies- en ingenieursonderneming, inmiddels wereldwijd bezig met het concipiëren van onder meer duurzame stations en (binnenstedelijke) OV locaties. “Wij spelen in op de ambitie van samenhang,” zegt Micheline Zeenni, directeur Stations, Urban Development & Consultancy van Arcadis. “Om tot een optimaal, integraal resultaat te kunnen komen, werken wij met multidisciplinaire teams en houden we altijd vóór alles terdege rekening met alle stakeholders. We benutten kansen en belichten alle aspecten die er enigszins toe doen. Zo kunnen we ook voorkomende risico’s onderkennen en beheersen - zonder budgetoverschrijding. De combinatie van deskundigheid en onze in decennia’s opgebouwde expertise staat borg voor de juiste, absoluut Hollandse aanpak bij deze veelomvattende, complexe projecten.” De toekomstvaste vervoersknooppunten trekken als de nieuwe entree van de stad in ijltempo nieuwe ontwikkelingen aan, ondanks de torenhoge grondprijzen. “De ruimte in de binnenstad kent z’n beperkingen,” weet Zeenni. “Maar de vernieuwde stations hebben een enorme aantrekkingskracht. De De waarde van de grond binnen stationsgebieden neemt dan ook zeker fors toe. Hoogbouw is onder Stationslocaties 2019/2020 - 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication