50

Den Haag: stationsgebied Laan van NOI Potentieel integrale gebiedsontwikkeling Opmerkelijke dynamiek loopt vooruit op de eerder op termijn verwachte aantrekkingskracht van het grootscheeps te vernieuwen Haagse stationsgebied Laan van NOI. Ondanks de vooralsnog gedateerde bebouwing en infrastructuur bewijst deze OV locatie nu al haar potentie. Integrale herontwikkeling van de derde Haagse spoorzone in Central Innovation District (CID) is op meer fronten van belang voor de toekomstbestendigheid van de stad. D e huidige levendigheid van SoZa, het pal bij NS Station Laan van NOI in Den Haag gelegen, voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontstond al snel nadat het Rijksvastgoedbedrijf het complex eind 2016 verkocht aan MRP Development en VORM Ontwikkeling. Het gebouw stond leeg sinds 2015. De nieuwe eigenaren voorzagen de potentie van deze Triple A locatie en pasten, anticiperend op vernieuwende stedenbouwkundige plannen, inmiddels succesvolle functiemenging toe. Dit op zodanig deskundige en ervaren wijze dat de gemeente Den Haag hen benaderde om een integrale spoorzone ontwikkeling op te starten met een nieuw stationsplein. “Al bij de koop van SoZa gaf de gemeente kaders aan, gebaseerd op het behoud van kantoorruimte en menging met wonen en horeca,” zeggen Jac Huijsmans, projectontwikkelaar van MRP Development, en Niek Smook, ontwikkelings manager van VORM Ontwikkeling. “Den Haag wilde het woningentekort fors inlopen. Sindsdien is de huisvestingsvraag op zowel woonals werkgebied alleen maar toegenomen.” Uitdaging “Een toekomstvast stationsplein met een uitstekende leefkwaliteit vormt momenteel onze uitdaging,” vervolgen zij. “Ook wij zien die integraliteit. Dit is een goede kans om het spoor bij de gebiedsontwikkeling te betrekken en bovendien een logische verbinding te creëren met de rest van de stad. Zo hebben wij bijvoorbeeld de intentie om een centrale as te realiseren tegenover de stationsentree aan de zijde van SoZa.” De gemeente Den Haag heeft ook plannen voor verdere verdichting aan de andere zijde van het spoor, om zo maximaal gebruik van de potentie van dit belangrijke OV knooppunt mogelijk te maken. Beide ontwikkelaars onderschrijven deze visie. Policy Campus CS SoZa incorporeert momenteel wonen, werken, onderwijs en horeca, zoals de in de plint aan de Anna van Hannoverstraat gesitueerde Horeca Academie met lunchroom PEP en Brasserie Southwood, en uitzendbureau Meraki en Wolk. SoZa is ook een inspirerende ontmoetingsplek in het hart van Central Innovation District geworden voor ZZP Community Bezuidenhout en anderen, waaronder haar bewoners. Huijsmans en Smook: “We huisvesten daarnaast IT en andere start-ups die willen doorgroeien op termijn. Zij willen graag binnen deze locatie aan de slag blijven. Op de toekomstige, in Den Haag gewenste IT-Tech & Security Campus op deze plek wordt straks veel ruimte aangewezen voor bedrijven die bijdragen aan internetveiligheid en de omgang met technologie in onze samenleving.” Security-IT Campus Laan v NOI College Campus HS OV knooppunt Niet alleen hebben de nabijheid van talloze gerenommeerde ondernemingen en fraaie gebouwen, waaronder De Zwaan, een aantrekkende werking, maar is ook de ligging ten opzichte van onder meer Rotterdam, Leiden en Delft een grondslag voor een succesvol toekomstscenario. NS Station Laan van NOI is een bestaand Intercity station, maar tevens een knooppunt van bus- en tramlijnen. “Van belang is blijvende bereikbaarheid van de RandstadRail en andere NS sporen,” benadrukken Huijsmans en Smook. “We hebben te maken met ruimtelijke beperkingen; het terrein is ingeklemd tussen het spoor en Bezuidenhout. Hoogbouw, bij de op zich wel relatief brede, groene Schenkzone, is op zich noodzakelijk om de gewenste verdichting met wonen en werken te verwezenlijken. Ondanks deze verdichting zetten 50 - Stationslocaties 2019/2020

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication