66

Impressie van de toekomstige inrichting van de Burgermeester Jamessingel. Gouda transformeert Spoorzone tot stadsentree met allure De Spoorzone Gouda ontwikkelt zich tot dé toekomstbestendige stadsentree voor wonen en werken. Met het hiervoor in september 2019 gepubliceerde Ontwikkelperspectief zet de gemeente haar ambities voor dit voorzieningenrijke stationsgebied uiteen. Initiatiefnemers kunnen op basis hiervan hun onderscheidende, duurzame plannen ontvouwen. De participatie met omwonenden en andere stakeholders is gestart. Zij scherpen het Ontwikkelperspectief aan. D e Burgemeester & Wethouders van Gouda willen in december 2019 het beleidskader voor de uiteenlopende ontwikkelingen in de Spoorzone Gouda vaststellen. De ambitie voor toekomstbestendig wonen en werken in de Spoorzone heeft de goedkeuring van de Provincie Zuid-Holland, volgens projectwethouder Rogier Tetteroo en wethouder Michiel Bunnik, beiden van de gemeente Gouda. Tetteroo heeft Ruimtelijke Ordening en Bouwen & Wonen in portefeuille en Bunnik is verantwoordelijk voor Grondexploitaties. “Het Ontwikkelperspectief versnelt de aanpak van onze woningbouwopgave, initieert functiemenging en sluit naadloos aan op het hoogwaardige, Goudse OV-knooppunt,” zeggen zij. Station Gouda is een aantal jaren geleden gerenoveerd. Daarbij is vooral geïnvesteerd in toegankelijkheid. “Nu volgt herinrichting van het aanpalende, openbaar gebied met de nodige nieuwe fietsenstallingen en een efficiënt functionerend busstation,” kondigen de wethouders aan. “Ook willen we investeren 66 - Stationslocaties 2019/2020 in de verbetering van bestaande wandel- en fietsroutes naar en vanuit de historische Goudse binnenstad. De Spoorzone staat een forse kwaliteitsimpuls te wachten. Verder zetten wij in op lagere parkeernormen, gelet op de nabijheid van hoogwaardige OV. We starten ook met het promoten van alternatieve vervoersvormen, zoals deelauto’s. Uiteindelijk willen we toegroeien naar het innovatieve Mobility As a Service (MAAS). Dit is het meest Het toekomstige en groene Spoorpark biedt ruimte voor ontmoeting.

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication